Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/12/04-module 1-IND Buitengewone ICT-dag

Doelstellingen:

Tijdens deze dag maak je kennis met software die specifiek bruikbaar is voor het buitengewoon onderwijs. In sommige sessies leer je ICT gebruiken in je klaspraktijk. In andere sessies krijg je een demo van software die bruikbaar is voor handelingsplanning.

Doelgroep:

Scholen uit het buitengewoon basis- en buitengewoon secundair onderwijs. Geschikt voor directies, middenkader, ICT-Coordinator, TAC, TA, paramedici, klasleerkrachten, …

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

Op woensdag 14 november 2012 organiseert het Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) haar “Buitengewone ICT-dag”. Tijdens deze dag maak je kennis met software die interessant is voor het buitengewoon onderwijs. Je kan drie sessies van 1,5 uur kiezen uit het aanbod van liefst 12 verschillende softwaretoepassingen.

Inhoud:

9:00 – 9:30: Onthaal met koffie

9:30 – 9:45: Welkomstwoord

9:45 – 11:15: Sessies reeks 1

11:15– 12:45: Sessies reeks 2

12:45– 13:15: Middagpauze met broodjesmaal

13:15– 15:15: Sessies reeks 3

Maak een keuze voor sessie 1 van 9.45 u. tot 11.15 u.

Schoolonline

“Schoolonline is een online totaalpakket ontwikkeld voor het basis- en secundair onderwijs. Schoolonline is modulair opgebouwd. Je kiest zelf jouw modules: Puntenboek en rapportering, leerlingvolgsysteem, leerlingen- en personeelsadministratie, communicatie en digitale agenda, enzovoort.

Tijdens deze voorstelling voor het Buitengewoon Onderwijs zal er ruim aandacht worden besteed aan de module Leerlingvolgsysteem. Speciaal voor het Buitengewoon Onderwijs werd ook het planmatige werken mogelijk gemaakt. Schoolonline maakt hierbij een onderscheid tussen het niveau van de individuele kinderen (individueel handelingsplan), het niveau van de pedagogische eenheid (groepswerkplan) en het niveau van de school (schoolwerkplan). Alle opleidingsprofielen kunnen hierbij worden geactiveerd.”

Docento

Docento is een online platform speciaal voor het buitengewoon onderwijs (OV1, OV2 en OV3). Er zijn verschillende modules zoals agenda, verslagen, GWP, IHP, berichten met bijlagen, documentensysteem, rapportsysteem en schoolspecifieke documenten. In Docento staat het handelingsplan centraal, waarbij leerkrachten en therapeuten op een intuïtieve eenduidige manier doelen kan selecteren (attitudes, ontwikkelingsdoelen en arbeidscompetenties) op groepsniveau en individueel niveau. Docento zorgt voor efficiënte klassenraden en het verlagen van de planlast.

Volg

VOLG Buitengewoon (specifiek op maat gemaakt voor het  buitengewoon onderwijs) is een volledig, gebruiksvriendelijk en handelingsgericht platform.  Een onafhankelijk leerlingvolgsysteem met ruime  aandacht voor proces- en handelingsgericht werken. Evalueer eigen leerlijnen, doelen en eindtermen in een dynamisch plan.  Dit kan klasoverschrijdend, domeinoverschrijdend als groepsplan of als individueel handelingsplan met de nodige aandacht voor differentiatie. Er is plaats voor testen, afspraken, verslagen en rapportering... enz. Dit alles naadloos geïntegreerd in de klassenraad en leerlingenfiche.
Volg is vrijwel in alles onbeperkt.

Bestaat het niet dan maak je het aan...
staat het je niet aan dan pas je het aan! 

ICT en didactiek

Hoe pak je het werken met ICT aan zonder een specifiek didactisch softwarepakket.  ICT kan als middel gebruikt worden om didactische werkvormen te ondersteunen in de klas. Vanuit concrete klaservaringen krijgen de deelnemers ideeën en denkpistes mee om ICT functioneel in te zetten tijdens de les en/of activiteiten. Doelgroep is buitengewoon basisonderwijs Types 1, 8 en 3 – Buso OV2 en OV3  - Wendy Vinck

Maak een keuze voor sessie 2 van 11.15 u. tot 12.45 u.

Smartschool BuBaO

Smartschool biedt speciale mogelijkheden voor de scholen van het buitengewoon basisonderwijs. Tijdens deze presentatie staan we stil bij de nieuwe digitale schoolagenda voor basisscholen en de mogelijkheden van het leerlingvolgsysteem. Ook de mogelijkheden om handelingsgericht te werken komen aan bod. Na deze sessie heeft u een goed beeld van de mogelijkheden die Smartschool biedt voor uw school.

Deze sessie is bedoeld voor scholen die NOG NIET met deze onderdelen aan de slag zijn.

@volgmij BuSO

Met deze software kunt u uw leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs op een efficiënte manier opvolgen. De modules beantwoorden aan OV1, OV2, OV3 en OV4. Volgende onderdelen zijn beschikbaar:

 • Ontwikkelingsdoelen: gestructureerde methodes
 • om de vooruitgang van de leerlingen te meten.
 • Handelingsplan: het opvolgen van individuele leerlingen.
 • Schoolgroepswerkplan: hierin kunt u uw waarden van uw school gaan opnemen
 • Groepsbeeldvorming: hier kan u een startopname van uw groep opnemen, met daarin de doelstellingen die u voor deze groep voor een bepaald schooljaar wil bereiken. 
 • Groepswerkplan: het opvolgen per klas (pedagogische eenheid) of vakgroep. Je kan ook ontwikkelingsdoelen opnemen voor leerlingen apart.
 • Leerlijnen zijn een onderdeel van ontwikkelingsdoelen en worden gekoppeld aan het Groepswerkplan
 • Er is een klasagenda beschikbaar. In de klasagenda wordt bijgehouden wanneer de aan opgenomen doelstellingen in het groepswerkplan effectief wordt gewerkt.
 • Er is een duidelijk cyclisch proces aanwezig: achtereenvolgens worden doelen op de agenda geplaats, aan deze doelen wordt gewerkt via de klasagenda. Op bepaalde tijdstippen worden deze doelen geëvalueerd. Er wordt eventueel bijgestuurd of er worden nieuwe doelen geformuleerd.
 • Messaging systeem, indien er belangrijke informatie wordt toegevoegd kan u selectief kiezen, welke gebruikers bij de volgende inlog hierover dienen geïnformeerd te worden.

Alle ontwikkelingsdoelen en profielen van OV1 tem OV4 zijn reeds aanwezig in onze software. Uw eigen leerlijnen kunnen makkelijk worden toegevoegd.

iPad in de klas

De iPad is steeds meer ingeburgerd in de scholen.  Ontdek hoe de iPad kan ingeschakeld worden bij leerlingen met beperkingen.  2 scholen komen getuigen.

Creatief met ICT in het BuSO

Vakoverschrijdend met ICT aan de slag gaan in het BuSO kan op vele manieren.  Nog te vaak blijft de ICT-werking beperkt tot het maken van verslagen en presentaties of het werken met educatieve spelen.  In deze sessie willen we creatieve toepassingen aanreiken om met de ontwikkelingsdoelen ICT aan de slag te gaan.  Basis vormen de ontwikkelingsdoelen ICT voor het BuSO OV2 en OV3, maar leerkrachten van het basisonderwijs kunnen zeker ook inspiratie opdoen.  Inge De Cleyn

Maak een keuze voor sessie 3 van 13.45 u. tot 15.15 u.

Smartschool BuSO

We presenteren de mogelijkheden die Smartschool biedt om een degelijk leerlingvolgsysteem op maat van uw school uit te bouwen. We zoomen hierbij ondermeer in op de module 'Handelingsplannen' die speciaal ontwikkeld werd voor het buitengewoon onderwijs. Na deze sessie heeft u een goed beeld van de mogelijkheden die Smartschool biedt voor uw school.

Deze sessie is bedoeld voor scholen die NOG NIET met deze onderdelen aan de slag zijn.

@volgmij BuBaO

Met deze software kunt u uw leerlingen in het buitengewoon onderwijs op een efficiënte manier opvolgen. De modules beantwoorden aan Type1,2,3,4,7 en type8. Volgende onderdelen zijn beschikbaar:

 • Ontwikkelingsdoelen: gestructureerde methodes om de vooruitgang van de leerlingen te meten.
 • Handelingsplan: het opvolgen van individuele leerlingen.
 • Schoolgroepswerkplan: hierin kunt u uw waarden van uw school gaan opnemen
 • Groepsbeeldvorming: hier kan u een startopname van uw groep opnemen, met daarin de doelstellingen die u voor deze groep voor een bepaald schooljaar wil bereiken. 
 • Groepswerkplan: het opvolgen per klas (pedagogische eenheid) of vakgroep. Je kan ook ontwikkelingsdoelen opnemen voor leerlingen apart.
 • Leerlijnen zijn een onderdeel van ontwikkelingsdoelen en worden gekoppeld aan het Groepswerkplan
 • Er is een klasagenda beschikbaar. In de klasagenda wordt bijgehouden wanneer de aan opgenomen doelstellingen in het groepswerkplan effectief wordt gewerkt.
 • Er is een duidelijk cyclisch proces aanwezig: achtereenvolgens worden doelen op de agenda geplaatst, aan deze doelen wordt gewerkt via de klasagenda. Op bepaalde tijdstippen worden deze doelen geëvalueerd. Er wordt eventueel bijgestuurd of er worden nieuwe doelen geformuleerd.
 • Messaging systeem, indien er belangrijke informatie wordt toegevoegd kan u selectief kiezen, welke gebruikers bij de volgende inlog hierover dienen geïnformeerd te worden.

Alle ontwikkelingsdoelen type1,2,3 en type8 zijn reeds aanwezig in onze software. Uw eigen leerlijnen kunnen makkelijk worden toegevoegd.

Tabled

Tabbled, de digitale revolutie begint in de klas.

Tijdens deze sessie willen we u kort wegwijs maken in de mogelijkheden die tablets kunnen bieden in de klas en op school voor Buitengewoon onderwijs.  We schetsen een breed beeld hoe de tablet het schoolgebeuren kan transformeren maar geven ook diverse praktijkvoorbeelden van hoe de tablet nu concreet een meerwaarde kan betekenen in het onderwijs.

eTwinning

Het eTwinning-programma bevordert samenwerking tussen scholen in Europa door middel van het gebruik van Informatie- en communicatietechnologie (ICT) door het leveren van steun, hulpmiddelen en diensten aan scholen om hen in staat te stellen partnerschappen voor de korte of lange termijn te vormen in allerlei vakken.

eTwinning is de ideale werkvorm om te werken aan tal van ontwikkelingsdoelen.  Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid nemen, gaan aan de slag in de échte wereld, werken samen aan een concreet product en oefenen hun communicatieve vaardigheden.  Bovendien bevordert eTwinning als werkvorm ook de motivatie van de leerlingen.

Strategie en methode:

Individugerichte nascholing

Bijkomende info:

inschrijvingen mogelijk vanaf 1 september 2012.

Broodjesmaaltijd is inbegrepen.

Meer info bij Tom Claes: tom.claes@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 7 november 2012 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30 Euro
Lesgever: verbond VVKBuO
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
De Factorij (Afgelast)
Huart Hamoirlaan 136
1030 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 14 november 2012 van 09:00 tot 15:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.