Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/12/04-module 3-IND Tweedaagse nascholing ‘Handelingsplanning in BuBaO, ondersteund met het softwarepakket @Volgmij’ & terugkomdag

Doelstellingen:
 • De deelnemers leren het softwarepakket @Volgmij kennen als een middel om het planmatig werken in de school te ondersteunen;
 • De deelnemers worden vaardig in het werken met het softwarepakket @Volgmij
 • De deelnemers maken een plan op voor de implementatie van @Volgmij voor handelingsplanning in hun school
 • Op de terugkomdag wisselen de deelnemers ervaringen uit met het gebruik van @Volgmij voor handelingsplanning
Doelgroep:

BuBaO

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:
 • Principes van handelingsplanning
 • Handelingsplanning en leerlingvolgsysteem in @Volgmij
 • De verschillende fases van handelingsplanning in @Volgmij
 • Het gebruik van de kijkwijzers voor selectie van ontwikkelingsdoelen & @Volgmij
 • Opstellen van een implementatieplan voor school
 • Terugkomdag
Strategie en methode:

Individugerichte, tweedaagse nascholing & terugkomdag

Bijkomende info:

Nascholer: mieke.hagenaars@vsko.be. Voor inhoudelijke vragen kan u bij haar terecht via e-mail. Voor vragen betreffende Smartschool kan u terecht bij tom.claes@vsko.be, nascholer ‘ICT in BuO’.

Projectleider: Annemie Jennes

Scholen kunnen na het volgen van deze tweedaagse 1 of 2 schoolteamgerichte sessies voor de implementatie van handelingsplanning in @Volgmij aanvragen via module 4. Meer info hierover te bekomen bij nascholer Tom Claes.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnamevoorwaarden:

 • 2 deelnemers per school: iemand die het proces van handelingsplanning op school goed beheerst en iemand die ICT-vaardig is; enige ervaring met @Volgmij is aanbevolen
 • Eén laptop meebrengen naar de nascholing met @Volgmij

Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 23 november 2012 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120 Euro
Lesgever: Claes Tom
Hagenaars Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 3 december 2012 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 4 december 2012 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 25 maart 2013 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.