Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/12/04-module 4 Schoolteamgerichte nascholing BuBaO na het volgen van een tweedaagse nascholing ‘Handelingsplanning in het BuBaO, ondersteund met het softwarepakket Smartschool of @Volgmij’

Doelstellingen:

Scholen ondersteunen bij de inhoudelijke implementatie van het proces van handelingsplanning met behulp van het softwarepakket Smartschool of @Volgmij’

Doelgroep:

BuBaO: directeur, leraren, ICT-verantwoordelijken en paramedici

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

Op maat van de school kunnen 1 à  2 sessies ingevuld worden:

  • Scholen ondersteunen bij de inhoudelijke implementatie van het proces van handelingsplanning in hun betreffende softwarepakket.
  • Trajectbegeleiding als ondersteuning van het implementatieproces in de school.
  • Training van het team in het gebruik van de module handelingsplanning in @Volgmij, Smartschool of Schoolonline
Strategie en methode:

Schoolteamgerichte nascholingsessie voor BuBaO, na het volgen van de individugerichte nascholing Smartschool of @Volgmij’

Bijkomende info:

Nascholer: tom.claes@vsko.be . Voor inhoudelijke vragen kan u bij Tom Claes terecht via e-mail.

Projectleider: Annemie Jennes.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnamevoorwaarden:

2 personeelsleden van de school hebben een tweedaagse nascholing ‘Handelingsplanning in het BuBaO, ondersteund met het softwarepakket Smartschool of @Volgmij’ gevolgd


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (8 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.