Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312I-2-mod. 2 Ontmoetingsdag ASS 2: Het Levensloopmodel

Doelstellingen:

De deelnemer leert het kader van het Levensloopmodel kennen en krijgt inzicht in de moeilijke, typische transitieproblemen die leerlingen met ASS ondervinden gedurende hun schoolloopbaan. Door in te zoomen op een aantal praktijkvoorbeelden kan de deelnemer zelf strategieën ontwikkelen om het transitieproces te ondersteunen.

Doelgroep:

Personeelsleden uit buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs en GON-begeleiders-autisme.  Het strekt tot aanbeveling dat GON-begeleiders-autisme collega's uit het gewoon onderwijs mee inschrijven in functie van systeemversterking.  Ook CLB-medewerkers zijn welkom.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) in samenwerking met VVKBuO
Inhoud:

Deze ontmoetingsdag behandelt het Levensloopmodel. Deelnemers leren dit model kennen en krijgen toepassingen met behulp van praktijkvoorbeelden en projecten. Het geheel wordt nadien nog eens besproken in reflectiegroepen per niveau aan de hand van casussen en ervaringsuitwisseling.

Strategie en methode:

Lezing en reflectiegroep

Bijkomende info:

Sprekers: nog te bepalen

Contactpersoon: Marleen Clissen

O2/507809 en 0474026881

Marleen.clissen@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en actualisering

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 1 juni 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Mathyssen Freddy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 6 juni 2013 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.