Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312J-02 Veranderingsprocessen t.o.v. inclusief onderwijs

Doelstellingen:

Inzicht krijgen in veranderingsprocessen.

De ION-leerkrachten krijgen tips om leerkrachten in het gewoon onderwijs te ondersteunen bij veranderingsprocessen.

Uitwisselen van informatie tussen ION-leerkrachten onderling.

Leren van elkaar.

Doelgroep:

ION-begeleiders & GON-begeleiders

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBuO
Inhoud:

Een onderwijsinnovatie zoals inclusief onderwijs gaat gepaard met de typische kenmerken van veranderingsprocessen.  ION-begeleiders hebben ook de taak om de leraren van het gewoon onderwijs te ondersteunen die een ION-kind in de klas krijgen. Deze leraren voelen zich vaak onzeker over of tonen weerstand t.a.v. inclusief onderwijs. Ze gaan zelf een veranderingsproces door waarin ze ondersteuning kunnen gebruiken.

Tijdens deze vorming krijgen ION-begeleiders beter zicht op hoe zo'n veranderingsproces werkt. Hierdoor kunnen ze op een meer gerichte manier de leerkrachten in het gewoon onderwijs begeleiden.

Er is ook de gelegenheid om concrete situaties te bespreken uit de eigen praktijk.

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Spreker: Kathleen Mortier

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

ION of GON-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 11 oktober 2012 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Mortier Kathleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Buitengewoon Secundair Onderwijs "Sint-Jozef" (Inschrijven afgesloten)
E. De Deynestraat 1
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 16 oktober 2012 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.