Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312J-03 Vorming voor GON-begeleiders type 4

Doelstellingen:

Inzicht krijgen in het ontstaan en het doel van de tekst “netoverschrijdende CLB-visie op attestering BuO en GON.”

Bevorderen van een goede samenwerking met de ouders.

Het belang van een goede samenwerking met de ouders inzien.

Doelgroep:

GON-begeleiders type 4.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBuO
Inhoud:

In de voormiddag komt Tine Gheysen een toelichting geven bij de tekst “netoverschrijdende CLB-visie op attestering BuO en GON.” De deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.

In de namiddag geeft Hilde Leonard een lezing: “Samenwerken met ouders: een vak apart!”

Voor de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren is een goede verstandhouding tussen school en thuis essentieel. We onderzoeken de mogelijkheden om ouders zoveel mogelijk op een positieve manier te betrekken bij het schoolgebeuren en om met hen een constructieve samenwerking uit te bouwen. Zowel beleidsmaatregelen als het voeren van gesprekken kunnen daarbij aan bod komen. We zoeken naar manieren waarop school- en thuismilieu elkaar tot steun kunnen zijn in geval van problemen met het kind. De focus daarbij ligt op het opbouwen van een goede communicatie.

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Sprekers: Tine Gheysen en Hilde Leonard

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

GON-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 8 november 2012 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Gheysen Tine
Leonard Hilde
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 13 november 2012 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.