Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312J-04 Stress versus werkplezier. Draaglast en draagkracht in balans!

Doelstellingen:

Concrete en praktische tips krijgen om stress om te buigen in positieve spanning.

Leren omgaan met spanningen.

Doelgroep:

GON-begeleiders type 7

Deze studiedag wordt, omwille van het onderwerp, ook opengesteld voor andere GON-begeleiders.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBuO
Inhoud:

GON-begeleiders die plezier ervaren in hun werk zitten goed in hun vel, zijn aangename collega’s, zijn weinig ziek, leveren een positieve bijdrage aan het schoolklimaat, zorgen voor betrokkenheid en welbevinden bij zichzelf en bij anderen, leveren betere leerresultaten en tevreden ‘klanten’.  Graag werken geeft zin aan ons leven en aan dat van anderen!

Marleen Borzée inspireert ons met concrete en praktische tips om stress om te buigen in positieve spanning.  Ze biedt een stresstestje aan om eigen stressgehalte te meten en gaat in op stresssignalen, stressbronnen, stressoorzaken, genderverschillen … Ze focust vooral op datgene wat ons werkvoldoening geeft: een gezonde leefstijl, een doelgerichte aanpak, zingeving, positieve denkgewoontes, een goed tijdsbeheer, positieve communicatie, ...  Deze plezierpijlers worden aan onze eigen levensstijl getoetst.  Zo ontdekken we samen nog meer de kunst van arbeidsvreugde!

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Spreker: Marleen Borzée, pedagoog en docent KHLeuven en UA en coach Helianthus.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

GON-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 23 februari 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50 Euro
Lesgever: Borzée Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 28 februari 2013 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.