Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312J-05 Vorming voor interne GON-coördinatoren: anders kijken naar conflicten

Doelstellingen:

Inzicht verwerven in conflicten op de werkvloer en in bemiddeling als instrument van conflictoplossing.

Leren omgaan met het instrument van bemiddeling bij het beheersen en oplossen van conflicten binnen het schoolgebeuren.

Doelgroep:

interne GON-coördinatoren

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBuO
Inhoud:

Conflicten nemen toe, ook binnen de schoolcontext. Ze zijn onvermijdelijk in een samenwerkingsverband. Hoe gaat de organisatie om met conflicten? De meeste scholen hebben daaromtrent geen beleid. Sluimerende conflicten leiden tot verzuring. Ten slotte neemt men zijn toevlucht tot formeel juridische procedures. Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit het rendement van de organisatie gezien, zou het veel beter zijn wanneer een conflictsituatie in een veel eerder stadium daadwerkelijk tussen mensen wordt opgelost. Het instrument van bemiddeling biedt daartoe perspectief maar is in onderwijsmiddens nog weinig gekend. Het is een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden.

Beatrijs Pletinck vertrekt vanuit de concrete conflictsituaties die de GON-coördinatoren op voorhand kunnen aanbrengen.

Strategie en methode:
  • Toelichting van het theoretisch kader door de nascholer m.i.v. voorbeelden die het mogelijk gebruik van bemiddeling illustreren.
  • Observatie, analyse en bespreking van audiovisueel beeldmaterieel met herkenbare situaties, ingespeeld door professionele acteurs.
  • Gelegenheid tot vraagstelling vanwege de deelnemers en bespreking daarvan.
Bijkomende info:

Spreker: Beatrijs Pletinck

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

interne GON-coördinatoren


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 2 maart 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 7 maart 2013 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.