Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312J-06 Luister nu eens naar mij! Ondergesneeuwde gevoelens.

Doelstellingen:
  • zich bewust worden van de kracht van echt luisteren naar kinderen en jongeren
  • leren hoe je dit in de praktijk kan toepassen.
Doelgroep:

GON-begeleiders type 3 en type 8.

Deze studiedag wordt, omwille van het onderwerp, ook opengesteld voor andere GON-begeleiders.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBuO
Inhoud:

GON-leerlingen zijn al eens stil, verdrietig of boos. Een gesprekje kan dan wonderen doen. Toch gebeurt het wel vaker dat je als leraar het gevoel hebt dat je bij een kind of een jongere niet binnen geraakt. Hoe kunnen we kinderen en jongeren begrijpen? Wat te doen met hun gekraste ziel, hun bekraste armen, hun ontploffingen, ontembare emoties, hun apathische gedrag? Kinderen en jongeren blijken veel kwetsbaarder dan op het eerste gezicht wordt gedacht, zeker als de veilige grond onder hun voeten aan het schuiven gaat.

In deze nascholing gaat het van onlust door kleine kwetsuren tot grote trauma’s: over wat kinderen en jongeren vandaag kan overkomen, hoe ze dat beleven en vooral over de signalen die ze geven en die voor volwassenen niet altijd begrijpelijk zijn.

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Spreker: Lut Celie

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

GON-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 20 april 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Celie Lut
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 25 april 2013 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.