Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312L-IND 37ste Colloquium BuSO: Change? Yes, we can!

Doelstellingen:

Inzichten verwerven in het centrale thema en hieraan gekoppelde keuzewerkgroepen

 • Collegiale uitwisseling
 • Netwerking
 • Bronnenmateriaal op maat  van het BuO-specifiek thema benutten voor de eigen school, scholengemeenschap of samenwerkingsverband met welzijn of andere scholen
Doelgroep:
 • Directies BuSO die aangesloten zijn bij het VVKBuO
 • diocesane pedagogisch (hoofd)begeleiders BuO
 • coördinatoren voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs
 • per diocees 2 directies gewoon secundair onderwijs die worden uitgenodigd via CODIS
 • stafleden VVKBuO
 • genodigden
Aanbieder: VVKBuO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Dinsdag 19 februari 2013

“Voorlopers”.
Geen programma. U krijgt de gelegenheid om voor de meerprijs van 54,55 euro
naar Sol Cress in Spa te komen, avondmaal vanaf 19 uur, overnachting en ontbijt inbegrepen.

Woensdag 20 februari 2013

Vanaf 7.30 uur: Ontbijt voor de deelnemers die vanaf  dinsdag komen.

9 – 10 uur: Onthaal met koffie. In ontvangst nemen van de colloquiummap.

10 uur - 10.10 uur:  Welkomstwoord. Bezinning, verzorgd door diocees Gent

10.10 uur - 10.45 uur: Musical: “change, yes we can!” Leerlingen van BuSO Leieland, Machelen

10.45 uur – 11 uur: Voorstelling van het colloquiumprogramma. Willy Claes en Annemie Jennes, colloquiumvoorzitters.

11 uur – 12.30 uur: Inleidend referaat: ‘veranderen’ Prof. Dr. Herman Van den Broeck, Vlerick Leuven Gent Management School

In ontvangst nemen van het boek: ‘Essentials: veranderen’, Herman Van den Broeck en Dave Bouckenooghe, Lannoo Campus, 2012

12.30 uur – 14.30 uur:  Middagpauze

14.30 uur - 16 uur: Eerste reeks keuzewerkgroepen

16 uur – 16.30 uur: Koffiepauze

16.30 uur - 18 uur:  Tweede reeks keuzewerkgroepen

Overzicht werkgroepen:

W1. Onze ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden.
Zin om op een originele manier met verandering aan de slag te gaan binnen je team?  Tijdens deze workshop word je op een interactieve manier ingeleid in het gedachtegoed van John Kotter, een toonaangevend veranderkundige werkzaam aan Harvard Business School.
Hij schreef samen met Holger Rathgeber het boek ‘Onze ijsberg smelt!
Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden’, een fabel waarin een pinguïnkolonie het proces van verandering in 8 fasen succesvol doorloopt.  Het pinguinverhaal biedt een waardevolle metafoor die in elke organisatie kan gebruikt worden als tool om een veranderingsproces bespreekbaar te maken en om in team aan het veranderingsproces te werken.

Giselinde Bracke en Marleen Clissen, VVKBuO

W2. Vijf werelden van veranderen. Waarom, wanneer en hoe mensen (niet) veranderen.

In deze workshop nemen we u mee op reis naar de vijf werelden van verandering. Tijdens deze tocht verwerven we inzicht in vijf concurrerende manieren om met verandering om te gaan. Deze workshop is gebaseerd op de kleurentheorie van professor Leon de Caluwé (NL). De kleurentheorie helpt om je organisatie in beweging te krijgen.
Niet door middel van het aanreiken van een stappenplan of te volgen procedure, maar door het verwerven van inzicht in de manier waarop verschillende medewerkers van een organisatie naar verandering kijken en hoe men met deze diversiteit aan opvattingen kan omgaan.

Wil je mee op reis gaan naar de vijf werelden van verandering? Bereid je reis dan voor aan de hand van deze kleurentest.

Isabelle Dobbelaere en Annemie Jennes, VVKBuO

W3.  De directeur als initiator van verandering: (bege)leiding doorheen het veranderingsrooster.

Verandering, hoe begin ik daaraan? Hoe bouw ik een communicatie­sessie op waarin de veranderingsboodschap wordt gebracht? Hoe wordt de boodschap van verandering gebracht zodat het een dynamiserend verhaal wordt dat mensen aanzet tot engagement? Hoe creëer ik in
zo’n communicatiesessie ruimte voor reacties? Hoe ga ik met de reacties om? Hoe begeleid ik de medewerkers doorheen de veranderingsfasen naar veranderingsdynamiek?

Philip Van Kelst, Van Kelst & Co – Training, Coaching & Consulting, Landen

W4. Positief veranderen door middel van Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry) in je organisatie.

In je organisatie op zoek gaan naar sterktes, naar kennis over de zaken die echt goed lopen, die je medewerkers energie geven en van daaruit veranderingsprocessen aansturen. Dat is de kern van Appreciative Inquiry (Ai) ofwel Waarderend Onderzoek. Ai werkt omdat zij vertrekt vanuit de positieve ervaringen van mensen. Energie aanboren bij de mens in de organisatie door het stellen van de juiste vraag verandert het denken in termen van problemen naar denken in termen van mogelijkheden.

Ann De Winter, www.aiwerkt.be

W5.  Zorg eerst voor de leerkracht, dan voor de leerling! 

Of hoe ontwikkeling stimuleren vanuit een mediërende interactie. 

Albert Janssen, CeSMOO (Centrum voor het Stimuleren van het Mediërend Opvoeden en Onderwijzen), Lubbeek,
auteur van o.a. het boek ‘Samen denken in beroep’, Acco, 2002

18.30 uur: Verwelkoming nieuwe directies en nieuwe secretaris-generaal VVKBuO, Richard Timmerman

Aperitief, aangeboden door het VVKBuO.

19.15 uur: Avondmaal
 

Donderdag 21 februari 2013

Vanaf 7.30 uur: Ontbijt

8.45 uur - 9 uur: Bezinning en voorstelling van het dagprogramma

9 – 10 uur: Inleidende lezing: hervorming secundair onderwijs en de rol, plaats van het BuSO hierin

Chris Smits, secretaris-generaal VVKSO, en Willy Claes, pedagogisch coördinator VVKBuO

10 – 11.15 uur: Discussiegroepen.

11.15 - 11.45 uur: Koffiepauze

11.45 – 13 uur:  Goede praktijkvoorbeelden: thematische ervaringsuitwisseling en discussie. Keuze ter plaatse

13 uur - 14 uur:  Middagpauze

14 uur – 16.30 uur:  Ontspanningsactiviteiten & doorlopend tot 18 uur mogelijkheid tot wijzigen paswoorden VSKO door Kim Maesen van de dienst informatica van het VSKO

Overzicht ontspanningsactiviteiten:

B1  Natuurwandeling o.l.v. Nederlandstalige gids.

B2  Relaxen in de thermen.
(kostprijs: 15 euro per persoon; badpak/zwembroek verplicht).

B3 Yogasessie, Nicolas Vandeweerdt, Broeders van Liefde

B4 Klankschalen, Eric Van Beversluys, BuSO Lovendegem

B5. Zumba, Heidi Van Cluysen, BuSO Sint-Truiden

B6  Ik neem niet deel aan een georganiseerde ontspanningsactiviteit.

16.30 uur - 17 uur:   Koffiepauze

17 uur - 17.30 uur:  Voorstelling van de nieuwe website VVKBuO. Kim Maesen, Dienst Informatica VSKO en communicatieteam VVKBuO

18 uur:  Snoezelviering, verzorgd door diocees Gent, BuSO Lovendegem

Bedanking afscheidnemende directies

19.30 uur:  Feestmaaltijd

21 uur:  Praat- en danscafé: Yes, we can danse!
 

Vrijdag 22 februari 2013

9 uur – 9.15 uur:  Bezinning en duiding van de dag

9.15 – 10.15 uur:  Naar een gedragen standpunt over de rol en de plaats van het BuSO in de hervorming van het secundair onderwijs. Terugkoppeling van de resultaten van de discussiegroepen.

Willy Claes, pedagogisch coördinator VVKBuO, en Lieve Van Soom, pedagogisch begeleider BuSO

10.15 uur - 10.45 uur:  Koffiepauze

10.45 – 11.30 uur:  Toespraak secretaris-generaal VVKBuO, Richard Timmerman

11.30 uur – 12.30 uur:  Piv @ school. Piv Huvluv.

12.30 uur:  Middagmaal

                                          Einde                 

Strategie en methode:

Plenaire lezingen, interactieve keuzewerkgroepen en collegiale uitwisseling

Bijkomende info:

Alle deelnemers kunnen opleidingscheques gebruiken. Concrete info hierover vindt u op de website van de vdab: http://vdab.be/opleidingscheques/

Elke directeur BuSO in functie kan 100 euro terugvorderen uit het Vormingsfonds voor directies, lijst buitengewoon onderwijs, voor zover het te besteden bedrag nog niet overschreden is. Hiertoe dient hij/zij een aanvraag te doen via het formulier, te downloaden via deze link.

Bijdrage per inschrijving: variabele
deelnameprijs, afhankelijk van het leerlingenaantal van de school:

360 € - 385 € - 410 €

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

deelnameattest

Voorwaarde:

Personen die niet tot de hierboven genoemde doelgroep behoren, kunnen niet deelnemen aan het colloquium.

Men schrijft in voor het volledige colloquium.

Indien men annuleert na 9 februari 2013, wordt het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend. Indien men annuleert voor 10 februari 2013, wordt een administratieve kost aangerekend van 50 euro.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 10 februari 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 385 Euro
Lesgever: Jennes Annemie
Claes Willy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sol Cress (Inschrijven afgesloten)
Spaloumont 5
4900 Spa (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 februari 2013 van 09:00 tot 19:00
  • donderdag 21 februari 2013 van 08:30 tot 19:30
  • vrijdag 22 februari 2013 van 08:30 tot 13:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.