Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312M-IND 33ste Colloquium BuBaO: Buitengewoon veranderingsmanagement

Doelstellingen:

Inzichten verwerven in het centrale thema en hieraan
gekoppelde keuzewerkgroepen

 • Collegiale uitwisseling
 • Netwerking
 • Bronnenmateriaal op maat van het BuO-specifiek thema benutten voor de eigen school, scholengemeenschap of samenwerkingsverband met welzijn of andere scholen
Doelgroep:
 • Directies BuBaO die aangesloten zijn bij het VVKBuO
 • diocesane pedagogisch (hoofd)begeleiders BuO
 • coördinatoren voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs
 • per diocees 2 directies basisonderwijs die worden uitgenodigd via DCBaO
 • stafleden VVKBuO
 • genodigden
Aanbieder: VVKBuO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Dinsdag 19 maart 2013

“Voorlopers”.

Geen programma. U krijgt de gelegenheid om voor de meerprijs van 54,55 euro naar Sol Cress in Spa te komen, avondmaal vanaf 19 uur, overnachting en ontbijt inbegrepen.

Woensdag 20 maart 2013

10 uur - 10.10 uur: Welkomstwoord. Bezinning, verzorgd door diocees Gent

10.10 uur - 10.30 uur: Opening

10.30 uur - 10.45 uur: Voorstelling van het colloquiumprogramma.

Hans Verpoest en Annemie Jennes, colloquiumvoorzitters.

10.45 uur – 12 uur: Inleidend referaat, “buitengewoon veranderingsmanagement’, gebaseerd op het boek ‘Tussen de acties door.
Managementreflecties voor d(o)enkers’,

Bert Boone, sociaal ondernemer bij de BMO-groep (Bewust Mensgericht Ondernemen) in Gent.

In ontvangst nemen van het boek ‘D(o)enkers’.

12 uur - 14  uur: Middagpauze

14 uur - 15.30 uur: Keuzewerkgroepen: u kan kiezen voor 2 kortdurende werkgroepen of 1 masterclass.

Eerste reeks keuzewerkgroepen

15.30 uur - 16 uur: Koffiepauze

16 uur - 17.30 uur: Tweede reeks keuzewerkgroepen of vervolg masterclass

Overzicht kortdurende werkgroepen:

W1 Onze ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden.

Tijdens deze workshop word je op een interactieve manier ingeleid in het gedachtegoed van John Kotter, een toonaangevend veranderkundige werkzaam aan Harvard Business School.  Hij schreef samen met Holger Rathgeber het boek ‘Onze ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden’, een fabel waarin een pinguïnkolonie het proces van verandering in 8 fasen succesvol doorloopt.  Het pinguinverhaal biedt een waardevolle metafoor die in elke organisatie kan gebruikt worden als tool om een veranderingsproces bespreekbaar maken en om in team aan het veranderingsproces te werken.

Giselinde Bracke en Marleen Clissen, VVKBuO

W2 Vijf werelden van veranderen. Waarom, wanneer en hoe mensen (niet) veranderen.

In deze workshop nemen we u mee op reis naar de vijf werelden van verandering. Tijdens deze tocht verwerven we inzicht in vijf concurrerende manieren om met verandering om te gaan. Deze workshop is gebaseerd op de kleurentheorie van professor Leon de Caluwé (NL). De kleurentheorie helpt om je organisatie in beweging te krijgen. Niet door middel van het aanreiken van een stappenplan of te volgen procedure, maar door het verwerven van inzicht in de manier waarop verschillende medewerkers van een organisatie naar verandering kijken en hoe men met deze diversiteit aan opvattingen kan omgaan. Wil je mee op reis gaan naar de vijf werelden van verandering? Bereid je reis dan voor aan de hand van de kleurentest…

Isabelle Dobbelaere en Annemie Jennes, VVKBuO

W3 Positief veranderen door middel van Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry) in je organisatie

In je organisatie op zoek gaan naar sterktes, naar kennis over de zaken die echt goed lopen, die je medewerkers energie geven en van daaruit veranderingsprocessen aansturen. Dat is de kern van Appreciative Inquiry (Ai) ofwel Waarderend Onderzoek. Ai werkt omdat zij vertrekt vanuit de positieve ervaringen van mensen. Energie aanboren bij de mens in de organisatie door het stellen van de juiste vraag verandert het denken in termen van problemen naar denken in termen van mogelijkheden.

Dominiek Lootens, Caritas Antwerpen

W4 Van activerend ondersteunen naar een gedeelde verantwoorde­lijkheid. GOL(L)D-concept: Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met diversiteit

Klassen in Vlaamse basisscholen worden steeds meer gekenmerkt door een diversiteitsvolle samenstelling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit gaat samen met een evolutie waarbij de klasleraar als eerste verantwoordelijk wordt gezien voor alle leerlingen. Hierbij is ondersteuning van de leerkracht essentieel.  Geen compenserende ondersteuning, waarbij adviezen worden gegeven en taken worden overgenomen, maar een meer activerende ondersteuning, waarbij de leraar de regie van de klaspraktijk in handen houdt en zijn competenties versterkt worden. Vanuit deze laatste visie werd het GOL(L)D-concept ontwikkeld. In de presentatie wordt het ondersteuningsconcept toegelicht en worden implicaties voor de praktijk
besproken.

Inge Van De Putte, Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek

W5 Zorg eerst voor de leerkracht, dan voor de leerling! Of hoe ontwikkeling stimuleren vanuit een mediërende interactie.

Albert Janssen, CeSMOO - Centrum voor het Stimuleren van  Mediërend Opvoeden en Onderwijzen

Overzicht Masterclasses (langdurende werkgroepen van 3 uur):

W6 Begrijpen van  de betekenis, de waarde van weerstand in functie van gerichtere interventie in het begeleiden van het ontwikkelingsproces van je school

Weerstand is een deel van het ontwikkelproces van de school en is betekenisvol: heeft de weerstand met de groep, de taak of individuele processen te maken,  gaat het om een breder organisatieprobleem of ligt het  buiten de school. Op individueel en groepsniveau speelt het ‘persoonlijk interpretatiekader (nr Geert Kelchtermans) van de leerkrachten/paramedici’ een centrale rol: het professioneel zelfverstaan én subjectieve onderwijs / handelings­theorie van elk teamlid,  de onderlinge verschillen hierin alsook de dominante opvatting over ‘goed onderwijs/begeleiding’ (working concensus) in het team zijn bepalende factoren. We vertrekken van praktijksituaties van  de deelnemers en reiken verschillende  brillen aan om de situatie te analyseren en te leren van elkaars strategische inzichten. 

Karel Binon, projectleider Profs, DNI-VSKO 

W7 De spiraal van verandering. Hoe stuur ik zelf veranderingen aan in mijn school?

Verandering is onvermijdelijk in deze razendsnel evoluerende tijden. Daarom is het als school beter om proactief in te spelen op veranderingen, eerder dan ze passief te ondergaan of dan ze opgelegd te krijgen. Verandering is niet zozeer een lineair proces dat rationeel kan gemanaged worden, maar een complex en emotioneel geladen leerproces dat vraagt om leiderschap. In deze Masterclass worden de deelnemers aan de hand van hun eigen casussen stap voor stap meegenomen door alle fases van het veranderingsproces: initiatie, implementatie en integratie, om uiteindelijk te komen tot duurzame ontwikkeling. Er wordt ingezoemd op het onvermijdelijk fenomeen van weerstand en deelnemers worden geholpen hun eigen denkkader voor veranderings­processen te ontwikkelen.

Rudi Schollaert, SESS (Schollaert Education Support Services)

18 uur - 19  uur: Verwelkoming nieuwe directies en nieuwe secretaris-generaal, Richard Timmerman

19 uur - 19.30 uur:  Aperitief, aangeboden door het VVKBuO.

19.30 uur: Avondmaal

Donderdag 21  maart 2013

Vanaf 7.30 uur: Ontbijt

8.45 – 9 uur: Bezinning en voorstelling van het dagprogramma

9  – 10 uur: Inleidende lezing prof. dr. Jan Van Damme, Steunpunt Studie en Schoolloopbanen. Twee relevante onderzoeken voor BuBaO: de toename van het aantal leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs en resultaten van het SiBO-onderzoek (Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs).

10 – 11.15 uur:  Inspirerende samenwerkingsprojecten tussen buitengewoon en gewoon onderwijs: praktijkvoorbeelden en discussie. Keuzegroepen

11.15 - 11.45 uur: Koffiepauze

11.45 – 13 uur: Inspirerende samenwerkingsprojecten tussen buitengewoon en gewoon onderwijs: praktijkvoorbeelden en discussie. Keuzegroepen

Overzicht:

D1 Project ‘to play’ BuBaO De Boomgaard, Assebroek &
Project voor buitengewone onderwijsontwikkeling - Waregem

D2 Het GIN-project, Dominiek Savio, Gits

D3 Centrum voor leerzorg: een net- en niveauoverstijgend samenwerkings­verband tussen Leuvense scholen en hun CLB met als doel de expertise van het Buitengewoon onderwijs zichtbaar te maken en deze ter beschikking te stellen aan scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs in de regio

D4 GOBO-project van Diocees Gent & Project ‘gemotiveerd verslag’

D5 Zorgnetwerk Berkenbeek - Wuustwezel

D6 Projectkoffer auti-vriendelijke school, Sint-Lievenspoort,Gent & GOBO Izegem

D7 “Gon in BuO voor type 6”: Het ambo-project – Ganspoel

13 uur - 14 uur: Middagpauze

14 uur – 16.30 uur: Ontspanningsactiviteiten

Overzicht ontspanningsactiviteiten:

B1 Natuurwandeling o.l.v. Nederlandstalige gids.

B2 Een uurtje leren jongleren met Ivo Meus, directeur de Boemerang, Bree

B3 Relaxen in de thermen: 16 € per persoon ter plaatse te betalen. Badpak/zwembroek verplicht.

B4 Mountainbike: 18 € voor de huur van een mountainbike, ter plaatse te betalen

B5 Ik neem niet deel aan een georganiseerde ontspanningsactiviteit.

16.30 uur - 17  uur: Koffiepauze

17 uur - 17.45 uur:  Voorstelling van de nieuwe website VVKBuO.

Kim Maesen en communicatieteam VVKBuO

18 uur: Gebedsvering, verzorgd door diocees GENT

Bedanking afscheidnemende directies

19.30 uur: Feestmaaltijd

21 uur: Praat- en danscafé

Vrijdag 22 maart 2013

8.45 uur - 9  uur: Bezinning en duiding van de dag

9 uur - 10 uur: Toespraak secretaris-generaal, Richard Timmerman

10 uur - 10.30 uur: Koffiepauze

10.30 uur – 12 uur: Piv Huvluv. Nieuwe voorstelling: Piv @ school.

12 uur: Middagmaal

Einde

Strategie en methode:

Plenaire lezingen, interactieve keuzewerkgroepen en collegiale uitwisseling

 

Bijkomende info:

Alle deelnemers kunnen opleidingscheques gebruiken. Concrete info hierover vindt u op de website van de vdab: http://vdab.be/opleidingscheques/

Elke directeur BuBaO in functie kan 100 euro terugvorderen uit het Vormingsfonds voor directies, lijst buitengewoon onderwijs, voor zover het te besteden bedrag nog niet overschreden is. Hiertoe dient hij/zij een aanvraag te doen via het formulier, te downloaden via deze link.

Bijdrage per inschrijving: variabele deelnameprijs, afhankelijk van het leerlingenaantal van de school:

€ 300 - € 330 - € 360

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.

Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

deelnameattest

Voorwaarde:

Personen die niet tot de hierboven genoemde doelgroep behoren, kunnen niet deelnemen aan het colloquium.

Men schrijft in voor het volledige colloquium.

Indien men annuleert na 9 maart 2013, wordt het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend. Indien men annuleert voor 10 maart
2013, wordt een administratieve kost aangerekend van 50 euro.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 10 maart 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330 Euro
Lesgever: Jennes Annemie
Verpoest Hans
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sol Cress (Inschrijven afgesloten)
Spaloumont 5
4900 Spa (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 maart 2013 van 09:00 tot 21:30
  • donderdag 21 maart 2013 van 08:30 tot 21:30
  • vrijdag 22 maart 2013 van 08:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.