Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312G-mod. 4 Het gebruik van Kurzweil als dyslexiesoftware - Module voor gevorderde gebruikers

Doelstellingen:
 • Zicht krijgen op de mogelijkheden van Kurzweil in de klaspraktijk (basisvaardigheden)
 • Dyslexiesoftware efficiënt inzetten in de school.
 • Samen leren met en van ervaren gebruikers van de dyslexiesoftware
Doelgroep:

Gewoon basisonderwijs, gewoon secundair onderwijs, Buitengewoon onderwijs

 • Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren.

Beginsituatie van de deelnemers: De deelnemers aan deze module hebben reeds een hand-on workshop rond Kurzweil gevolgd. De inhouden van de module voor beginners zijn gekend. De deelnemers hebben een basiskennis over dyslexie.

Aanbieder: VVKBuO, VVKBaO, VVKSO in samenwerking met medewerkers van Sensotec i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

We gaan dieper in op de meer geavanceerde functies van KURZWEIL.

Naast het praktisch luik van de meer geavanceerde functies wordt het gebruik van KURZWEIL op school onder de loep genomen.

Uitgangspunt:

 • Gelijke startpositie
 • Eindtermen voor iedereen dezelfde 
  (onderscheid op basis van kwaliteit)

Er worden vragen beantwoord als:

 • Hoe kan KURZWEIL ingezet worden op school, in de klas en bij het maken van huiswerk? Voordelen voor leerling en leerkracht
 • Hoe kan een school zich organiseren om KURZWEIL zo optimaal mogelijk te gebruiken: voorwaarden voor een succesvolle implementatie en nieuwe/ andere afspraken passend in het huidige zorgbeleid
 • Praktisch gebruik van KURZWEIL en digitaal lesmateriaal:
  • Adibib boeken gebruiken
  • Scannen zo optimaal mogelijk organiseren
  • Documenten leesklaar maken
  • Gebruik maken van de nieuwe KES-Tools?
  • Hoe lessen/ testen/ examens voorbereiden rekening houdend met KURZWEIL gebruikers.
 • Case: voorbeelden van scholen die KURZWEIL optimaal gebruiken: hoe pakken zij het aan?
Strategie en methode:

De uitleg, instructie en demonstratie worden centraal gegeven. Daarna gaat iedere deelnemer onder begeleiding met het programma aan de slag op zijn eigen laptop.

Bijkomende info:

De deelnemers brengen hun eigen laptop mee waarop het dyslexieprogramma Kurzweil is geïnstalleerd. Eventueel heeft de deelnemer audio-oortjes bij.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Beginsituatie van de deelnemers: De deelnemers aan deze module hebben reeds een hand-on workshop rond Kurzweil gevolgd. De inhouden van de module voor beginners zijn gekend. De deelnemers hebben een basiskennis over dyslexie.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25,00 Euro
Lesgever: verbond VVKBuO
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 20 november 2012 van 13:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • dinsdag 20 november 2012 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 22 november 2012 van 13:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • donderdag 22 november 2012 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 8 november 2012 van 13:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 8 november 2012 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.