Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312K-IND-BuSO Introductiedagen nieuwe directies BuO

Doelstellingen:
 • een informatiezoekgedrag leren ontwikkelen m.b.t. regelgeving
 • gesynthetiseerde kennismaking met de organisatiereglementering
 • concrete antwoorden op actuele vragen gezamenlijk opzoeken en bespreken
 • kennismaking met het advies en de dienstverlening vanuit het VVKBuO
Doelgroep:

Directies BuBaO en BuSO in dienst getreden sedert 1 oktober 2011 en aangesloten bij het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO).

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBuO – Lode De Geyter
Inhoud:

1ste dag: BuBaO + BuSO - 4 oktober 2012

 • leren zoeken op Edulex en de mededelingen van het VVKBuO
 • BuO-personeelsdossier
 • dienstanciënniteiten BuBaO en BuSO
 • tijdelijke aanstelling doorlopende duur en vaste benoeming BuO
 • bewaartijd van documenten in BuBaO en BuSO
 • overzicht verloven en vakantiedagen
 • werkingstoelagen BuBaO en BuSO
 • reaffectatieverplichtingen BuBaO en BuSO

2de dag: BuBaO – 18 oktober 2012

 • ambten BuBaO
 • bekwaamheidsbewijzen BuBaO
 • decreet basisonderwijs
 • vaste benoeming BuBaO
 • ontslagregeling BuBaO
 • prestatieregeling BuBaO
 • TBS/OB in BuBaO, afbouw paramedische disciplines
 • extra weddentoelagen BuBaO
 • schoolreglement BuBaO
 • beleidsondersteuning BuBaO

3de dag: BuSO - 25 oktober 2012

 • ambten BuSO
 • bekwaamheidsbewijzen BuSO
 • vaste benoeming BuSO
 • TBS/OB in BuSO, afbouw paramedische disciplines
 • prestatieregeling BuSO
 • afwezigheden, in- en uitschrijven van leerlingen in BuSO
 • recht op inschrijving in BuSO
 • extra weddentoelagen BuSO
 • overdracht lesuren BuSO
 • ontslagregeling BuSO

4de dag: BuBaO + BuSO - 16 november 2012

Kennismaking met “de Guimardstraat”.
Tijdens deze kennismaking in de lokalen van het Verbond (Guimardstraat 1, Brussel) wordt de werking van het Verbond en van de diensten van het VSKO toegelicht. Tevens wordt het BuO binnen “Leerzorg” gesitueerd.
Tijdens de maaltijd en daarna hebben de deelnemers contact met de medewerkers van het Verbond en krijgen zij toelichting bij de diensten die het Verbond aanbiedt

Strategie en methode:
 • realiseren van leertransfer via doceermethode aan de hand van casuïstiek zoeken de deelnemers zelf oplossingen voor hun gestelde vragen
 • reflectief ervaringsleren door uitwisseling van elkaars inzichten
Bijkomende info:

Lesgever: Lode De Geyter - pedagogisch begeleider GON -lode.degeyter@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 21 september 2012 inschrijven en tot en met woensdag 3 oktober 2012 uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: De Geyter Lode
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Guimardstraat) (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 4 oktober 2012 van 09:30 tot 16:00
  • donderdag 25 oktober 2012 van 09:30 tot 16:00
  • vrijdag 16 november 2012 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.