Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85121-2 daagse Tweedaagse residentiële vorming IMPLEMENTATIE SOCIO- EMOTIONELE ONTWIKKELING voor de werkgroep ‘ortho – psycho – coördinator T 3 in BuBao

Doelstellingen:
 1. De deelnemers brengen hun beginsituatie duidelijk in kaart binnen het proces van socio – emotionele ontwikkeling op school.
 2. De deelnemers gebruiken kijkwijzers van het VVKBuO en eigen ontwikkelde instrumenten die hun proces kunnen ondersteunen.
 3. Eigen visie, acties, strategieën worden gekoppeld aan:
  • preventieve maatregelen
  • remediërende maatregelen
  • herstelgerichte maatregelen
 4. Via input, reflectie en intervisie trainen de deelnemers hun eigen begeleidersstijl om moeilijk gedrag bespreekbaar te maken.
 5. De deelnemers maken een strategisch plan van implementatie voor hun school.
Doelgroep:

Werkgroep ‘ortho – psycho – coördinator’ T 3 in BuBao: dit is een gesloten, reeds gevormde werkgroep onder begeleiding van Mieke Hagenaars. Niet – leden kunnen niet inschrijven voor deze nascholing.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBuO
Inhoud:

Hoe een teamproces begeleiden rond socio – emotionele ontwikkeling op school – leerkracht – kindniveau? Werk maken van socio – emotionele ontwikkeling is een basisvoorwaarde om welbevinden, betrokkenheid én competenties te realiseren.

We volgen het proces van handelingsplanning om de 2 daagse op te bouwen. Van observatie – instrumenten om een brede beeldvorming te krijgen tot de evaluatie – instrumenten. (rapportering).

Door input en overleg vanuit de expertise in elke school, krijgen we handvatten om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken op school vanuit het oorzakelijk denken en het doorbreken van patronen bij het kind én bij de leerkracht / begeleider.

Strategie en methode:

Interactieve werkvormen om communicatie, reflectie en discussie te bevorderen

- Input van externe sprekers rond:

 • De draad tussen leerling en begeleider om emotionele processen in kaart te brengen

Gerrit Vignero

 • Herstelgerichte methodieken

Alain Noëz

Bijkomende info:

Het is een residentiële vorming. De deelnemers die omwille van persoonlijke redenen niet kunnen blijven overnachten, bespreken dit vooraf met de pedagogische begeleider Mieke Hagenaars. De deelnameprijs voor deze vorming blijft echter voor iedereen hetzelfde.

Voortaak

 • Visie, instrumenten, functionele leerlijn, gebruikte materialen meebrengen die gebruikt worden op de school.
 • Casus meebrengen van grensoverschrijdend gedrag op de school (in voldoende exemplaren of voordien door te sturen naar mieke.hagenaars@vsko.be)
Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest DNI na evaluatie per mail

Voorwaarde:

Alleen leden van de werkgroep ‘ortho, psycho, coördinator’ T3 in BuBao kunnen inschrijven voor deze tweedaagse vorming.


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 29 oktober 2012 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 160 Euro
Lesgever: Noëz Alain
Hagenaars Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Domein Beverdonk - De Waterval (Inschrijven afgesloten)
Beverdonk 1
2470 Retie (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 8 november 2012 van 09:00 tot 21:00
  • vrijdag 9 november 2012 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.