Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85129-Ind Bemiddelingsvaardigheden voor ombudspersonen in de hogescholen

Doelstellingen:
 • De positie van de ombudspersoon in het hoger onderwijs kaderen
 • Bemiddeling afbakenen en afzetten tegenover andere vaardigheden.
 • De voorwaarden waaraan bemiddeling moet voldoen expliciteren.
 • Theoretisch kader aanbrengen van bemiddeling. Dit kader positioneren binnen het functioneren van de ombudspersoon in de hogeschool. 
 • De verschillende rollen van de ombudspersoon/bemiddelaar bespreken en de verschillende voor- en nadelen bespreken.
 • Tijdens de tweede dag wordt vooral tijd gemaakt om a.d.h.v. praktijkvoorbeelden bemiddeling concreet te demonstreren.
Doelgroep:

Ombudspersonen in het hoger onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond Van Katholieke Hogescholen i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Algemeen worden aan een ombudsdienst 3 taken toegedicht: informeren, onderzoeken en bemiddelen. Door een minimale verwijzing erover in het Structuurdecreet in te schrijven, gaf de decreetgever aan de hogescholen veel vrijheid om de ombudsfunctie concreet in te vullen. De taken van de ombudspersoon zijn daardoor zeer divers en verschillen per hogeschool. Nochtans is er één constante: zijn autonomie t.a.v. de verschillende partijen. De ombudspersoon is daarom de figuur bij uitstek om een bemiddelende rol te spelen in conflicten.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, wil dit tweedaagse vormingsinitiatief mogelijkheden aanreiken om het probleemoplossend vermogen van de ombudspersoon van de hogeschool te versterken. De opeenvolgende verslagen van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen tonen een duidelijke tendens: steeds meer hoger onderwijs studenten dienen bij de Raad een verzoekschrift in. Die toenemende juridisering heeft een kostprijs en brengt ook (blijvende) schade toe aan de relatie tussen de conflicterende partijen: Kan na een juridische procedure, de opleiding nog voortgezet worden aan dezelfde hogeschool? Zal de student zich nog positief kunnen uit-spreken over de opleiding? Kan de hogeschool de student nadien nog objectief opleiden? Kan de verliezende partij zijn verlies accepteren en de relatie professioneel voortzetten? Een niet-juridische conflictoplossing door bemiddeling, waarin beide partijen zich kunnen schikken of
verzoenen, heeft zowel voor de student als voor de hogeschool verschil-lende voordelen t.o.v. een juridische strijd.

Bemiddeling is op basis van praktijkervaring in internationale conflicten als theorie ontwikkeld aan de Harvard University (Cambridge, MA, USA). In het eerste gedeelte van de vorming wordt ingegaan op het ontstaan en de escalatie van conflicten, de verschillende conflictstijlen en de manier waarop met conflicten omgegaan moet worden. Ook zal de meerwaarde van bemiddeling t.a.v. andere vormen van conflictoplossing aangetoond wor-den. Nadien komt het bemiddelingsproces aan bod, de vaardigheden die daarbij nodig zijn en de verschillende mogelijke posities van de bemiddelaar. Tot slot wordt veel aandacht besteed aan het bemiddelend gesprek zelf: de voorbereiding; hoe een bemiddelaar meerzijdig partijdig kan werken en het relationeel werken; de inzet van resultaatgerichte methodes.

De bemiddelingstechnieken en –processen zullen geïllustreerd en geoefend worden aan de hand van simulatie-oefeningen die nadien besproken zullen worden.

Bijkomende info:

Praktisch

Maandag 13 mei en vrijdag 24 mei 2013 van 9.30 u. tot 17.00 u. (Ontvangst vanaf 9 u. met koffie en croissants)

Congres– en erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen

Lesgeefster:

Beatrijs Pletinck, erkend bemiddelaar en juridisch adviseur VSKO

Bavo Verlackt, stafmedewerker VVKHO

Inschrijven:

Uitsluitend via nascholing.vvkho.be met de inschrijvingsgegevens van uw organisatie.

Over het vormingsinitiatief: Bavo Verlackt, bavo.verlackt@vsko.be, of tel. 02 529 04 13.

Over de inschrijvingsprocedure: Lieve Benoît, lieve.benoit@vsko.be, of tel. 02 507 07 80.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Derde herneming

Voorwaarde:

In- en uitschrijven is mogelijk tot het einde van de inschrijvingsperiode. Na deze datum zal de volledige inschrijvingsprijs aangerekend worden.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 30 april 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Verlackt Bavo
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Congres- en Erfgoedcentrum Lamot (Inschrijven afgesloten)
Van Beethovenstraat 8-10
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 13 mei 2013 van 09:30 tot 17:00
  • vrijdag 24 mei 2013 van 09:30 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.