Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/12/02-Ind Schouder aan schouder in de scholengemeenschap basisonderwijs - de relatie bestuur, college van directeurs en coördinerend directeur

Doelstellingen:
 • Deze nascholing belicht de verhouding tussen het bestuur van de scholengemeenschap, het college van directeurs en de coördinerend directeur. Ook de verhouding tussen de verschillende schoolbesturen van de scholengemeenschap komt aan bod.
 • De deelnemers exploreren de principes en krachtlijnen van een beleidskrachtige scholengemeenschap.
 • Ze wisselen hun verwachtingen en ervaringen in verband met het thema met elkaar uit.
 • Bestuurders leren informatiebronnen kennen om zich verder te vormen m.b.t. dit thema.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen en internaten van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, die deel uitmaken van een scholengemeenschap basisonderwijs, eventueel vergezeld van de coördinerend directeur van hun scholengemeenschap.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten (VIMKO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

In één vormingsavond worden een aantal aspecten van de verhouding tussen het bestuur van de scholengemeenschap basisonderwijs en de coördinerend directeur uitgediept:

 • de verhouding tussen de verschillende schoolbesturen en het bestuur van de scholengemeenschap
 • de opdracht van het bestuur scholengemeenschap, het college directeurs en de coördinerend directeur, incl. model van taakomschrijving
 • het bewaken van de draagkracht van directie /bestuur en de onderlinge verstandhouding.
Strategie en methode:

Enerzijds is er toelichting bij syllabus, anderzijds is er ruimte voor gesprek en ervaringsuitwisseling over het onderwerp. De uitvoerige syllabus met model van taakomschrijving voor bestuur en coördinerend directeur en de elektronische gids voor besturen (E-gids) zijn instrumenten om na de vorming in het eigen bestuur aan de slag te gaan.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een nieuw project, specifiek gericht op scholengemeenschappen basisonderwijs.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Everts Jos
Van Camp Lieve
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 8 november 2012 van 19:00 tot 22:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 14 november 2012 van 19:00 tot 22:00
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 22 november 2012 van 19:00 tot 22:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 19 november 2012 van 19:00 tot 22:00
Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18 (Ingang: Varkensstraat 6)
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • donderdag 15 november 2012 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.