Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/12/05-Ind Bundelen van krachten, mogelijkheden om samen te werken met andere besturen.

Doelstellingen:
 • De deelnemers maken kennis met verschillende mogelijkheden om met besturen samen te werken.
 • Ze worden aangemoedigd om met het eigen bestuur de behoefte aan samenwerking te onderzoeken.
 • De bestuurders ontvangen handvatten om een eventueel denkproces over de eigen draagkracht en over de noodzaak aan bundeling van krachten in het eigen bestuur op gang te brengen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, die de mogelijkheden willen verkennen hoe hun bestuur met andere besturen kan samenwerken, eventueel vergezeld van hun directeur.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten (VIMKO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Informatie bieden en in gesprek gaan over de verschillende mogelijkheden om met besturen samen te werken: van een meer losse samenwerking op bepaalde beleidsdomeinen over het vormen van een koepel-vzw tot het fusioneren van besturen. De deelnemende bestuurders ontvangen in de  syllabus een leidraad om de krachten te bundelen.     

Strategie en methode:

De verschillende vormen van samenwerking worden kort voorgesteld. De mogelijkheden om de krachten te bundelen worden verder uitgediept in onderling gesprek en aan de hand van een actieve werkvorm.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Het betreft een nieuw vormingsproject.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Everts Jos
Van Camp Lieve
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 11 maart 2013 van 19:00 tot 22:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 26 maart 2013 van 19:00 tot 22:00
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 21 maart 2013 van 19:00 tot 22:00
De La Salle centrum (Inschrijven afgesloten)
Hendrik Placestraat 45
1702 Groot-Bijgaarden (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 19 maart 2013 van 19:00 tot 22:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • maandag 4 maart 2013 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.