Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/12/06-M01-Team Efficiënt omgaan met informatie

Doelstellingen:
 • Het bestuur kan na reflectie zelf zijn doelstellingen bepalen binnen het gekozen thema.
 • De bestuurders verdiepen hun kennis en inzichten met betrekking tot het thema.
 • Bestuurders wisselen hun verwachtingen en ervaringen in verband met het thema met elkaar uit.
 • Bestuurders leren informatiebronnen kennen om zich verder te vormen.
Doelgroep:

Besturen van scholen, scholengemeenschappen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten (VIMKO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Het bestuur kiest een module en bepaalt in overleg met de nascholer het thema en de doelstellingen van deze vraaggestuurde vorming.  Na een intakegesprek werkt de nascholer een programma uit op maat van bestuur, met daarin een inleiding op het thema en diverse werkvormen om tot uitwisseling te komen.

In het intakegesprek wordt gepeild naar de eigen informatiebehoeften van het bestuur. Onderwerpen die tijdens de vorming mogelijk aan bod kunnen komen:

 • een praktijkgerichte verkenning van een aantal van onderstaande informatiebronnen naar keuze
  • het communicatieplatform voor besturen van de VIMKO
  • de elektronische gids voor besturen (E-gids)
  • de mededelingen en de website van het VSKO
  • de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
 • een reflectie over de eigen behoeften aan informatie en over een haalbare wijze om binnen de context van het eigen bestuur met informatie om te gaan.
Strategie en methode:

De vormingsmedewerker leidt het thema in aan de hand van een PowerPoint-voorstelling. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren. De syllabi en de elektronische gids voor besturen (E-gids) zijn instrumenten om na de vorming in het eigen bestuur aan de slag te gaan.

Bijkomende info:

Download de brochure met het vormingsaanbod voor besturen.

“Meer informatie of aanmelden via jos.everts@vsko.be“.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een geactualiseerde herneming van de vorming die in 2011-2012 op vraag werd georganiseerd.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (8 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.