Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/12/06-M04-Team Schouder aan schouder in de scholengemeenschap secundair onderwijs - De relatie bestuur, college van directeurs en coördinerend directeur

Doelstellingen:
  • Het bestuur kan na reflectie zelf zijn doelstellingen bepalen binnen het gekozen thema.
  • De bestuurders verdiepen hun kennis en inzichten met betrekking tot het thema.
  • Bestuurders wisselen hun verwachtingen en ervaringen in verband met het thema met elkaar uit.
  • Bestuurders leren informatiebronnen kennen om zich verder te vormen.
Doelgroep:

Besturen van scholen, scholengemeenschappen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten (VIMKO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Het bestuur kiest een module en bepaalt in overleg met de nascholer het thema en de doelstellingen van deze vraaggestuurde vorming.  Na een intakegesprek werkt de nascholer een programma uit op maat van bestuur, met daarin een inleiding op het thema en diverse werkvormen om tot uitwisseling te komen.

Een aantal aspecten van de verhouding tussen het bestuur van de scholengemeenschap secundair onderwijs en de coördinerend directeur worden uitgediept:

  • de verhouding tussen de verschillende schoolbesturen en het bestuur van de scholengemeenschap secundair onderwijs
  • de opdracht van het bestuur scholengemeenschap en de coördinerend directeur, incl. model van taakomschrijving
  • het bewaken van de draagkracht van directie /bestuur en de onderlinge verstandhouding.
Strategie en methode:

De vormingsmedewerker leidt het thema in aan de hand van een PowerPoint-voorstelling. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren. De syllabi en de elektronische gids voor besturen (E-gids) zijn instrumenten om na de vorming in het eigen bestuur aan de slag te gaan.

Bijkomende info:

Download de brochure met het vormingsaanbod voor besturen.

“Meer informatie of aanmelden via jos.everts@vsko.be“.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een geactualiseerde herneming van de vorming die in 2011-2012 op vraag werd georganiseerd.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (8 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.