Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/12/07-M02-Team Beter besturen: Zelfevaluatie over de manier van werken in het bestuur

Doelstellingen:

In een begeleid proces van zelfevaluatie reflecteert, bespreekt en bepaalt een bestuur de actiepunten in verband met de manier van werken in een bestuur. De bedoeling is via dit proces te komen tot BETER BESTUREN en tot het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van het bestuur.

Doelgroep:

Besturen van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten (VIMKO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Bestuurders uit één bestuur nemen via een zelfevaluatie-instrument hun manier van werken onder de loep. Het bestuur kan kiezen tussen twee begeleide trajecten van verschillende duur.

Strategie en methode:

Het zelfevaluatie-instrument onderscheidt tien bouwstenen voor de goede werking van een bestuur (o.a.planmatig werken, deskundigheid, relatie directie- bestuur). Naargelang de behoefte en de mogelijkheden van het bestuur kan een keuze gemaakt worden tussen twee begeleide trajecten. Kiest het bestuur voor een globale zelfevaluatie, dan worden de tien bouwstenen onderzocht en besproken.  Kiest het bestuur voor een gedeeltelijke zelfevaluatie, dan kiest het bestuur aan de hand van de antwoorden op een digitale vragenlijst een aantal bouwstenen of werkpunten om grondig te bespreken. Voor de werkpunten die naar voor komen uit deze zelfevaluatie zet het bestuur verbeteracties op, terwijl de positieve punten verankerd worden voor de toekomst.

Bijkomende info:

Download de brochure met het vormingsaanbod voor besturen.

“Meer informatie of aanmelden via lieve.vancamp@vsko.be”.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van de vorming die in 2011-2012 op vraag werd georganiseerd.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.