Aanmelden
Laden…

Even geduld...

84120-M02-Ind Vorming op maat voor bestuurders met een rol als evaluator

Doelstellingen:

De deelnemers verwerven inzicht in de rol van het bestuur als eerste evaluator van de directeur en als tweede evaluator van andere personeelsleden. Ze verdiepen zich in de voorbereiding van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken en wisselen ervaringen met collega-bestuurders uit.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) / Dienst voor Inrichtende Machten/VIMKO / VVKBaO / VVKSO
Inhoud:

Voorgestelde inhouden, waaruit het aanvragende bestuur een keuze maakt::

 • Korte toelichting bij de wettelijke basis van functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie.
 • Korte toelichting bij de evaluatieprocedure van een (coördinerend) directeur.
 • Uitwisseling van ervaringen van bestuurders i.v.m. de concrete stappen die al gezet worden.
 • Bespreken van bedoeling en verloop van een functioneringsgesprek.
 • Bespreken van bedoeling en de inhoud van een evaluatieverslag.
 • Bespreken van bedoeling en verloop van een evaluatiegesprek.
 • Werken aan de concretisering in het eigen bestuur
  • Opstellen van een functiebeschrijving voor de directeur(s)
  • Uitwerken van individualisering van functiebeschrijvingen van de directeur(s)
  • Voorbereiding van een concreet functioneringsgesprek
  • Voorbereiding van een concreet evaluatiegesprek
  • Uitwerken van een concreet actieplan: ‘Van functiebeschrijving tot evaluatie van onze directeur(s)’
  • Concrete invulling van de rol van tweede evaluator
  • Uitwerken van een voorstel hoe een bestuur kan opvolgen hoe de directeur omgaat met deze en andere stappen in de loopbaanbegeleiding van personeelsleden
  • Uitwisselen van informatie over de evaluatie van personeelsleden tussen verschillende besturen (en hun directeurs) in de scholengemeenschap
  • Gesprek over wat besturen kunnen leren van ervaringen van de vakbonden en het college van beroep
  • Problemen voorkomen: zorgvuldig omgaan met procedures
 • Gesprek over vragen en/of knelpunten die op voorhand door het bestuur worden bezorgd aan de nascholer.
Strategie en methode:

De nascholer werkt na een intakegesprek een programma uit op maat van het bestuur, met daarin een inleiding op het thema en diverse werkvormen om tot uitwisseling te komen.           

De vorming start met een inleiding door de nascholer, waarin informatie en visie m.b.t. de gekozen inhouden wordt verduidelijkt en geïllustreerd aan de hand van een concrete casus. Er is ruimte voor woord en wederwoord. Bestuurders leren verder uit het uitwisselen van ervaringen met elkaar.

De syllabus bij de vorming en de informatie in de E-gids voor besturen zijn instrumenten ter ondersteuning wanneer besturen achteraf in het eigen bestuur aan de slag willen gaan.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een geactualiseerde herneming van de vorming die in 2010-2011 werd aangeboden.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (7 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.