Aanmelden
Laden…

Even geduld...

84120-M03-Team Vorming op maat: personeelsbeleid voeren … meer dan het toepassen van regelgeving.

Doelstellingen:

De deelnemers verwerven aan de hand van een visietekst en goedepraktijkvoorbeelden inzicht hoe zij binnen de bestaande regelgeving kunnen werken aan een kwaliteitsvol personeelsbeleid.

Ze formuleren samen met de vormingsmedewerker een antwoord op de vragen: Wat is de eindverantwoordelijkheid van het bestuur inzake personeelsbeleid? Welke taken delegeert het bestuur voor uitvoering aan de schoolleiding? Hoe kan het bestuur deze gedelegeerde taken opvolgen?

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld van hun directeur

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) / Dienst voor Inrichtende Machten/VIMKO / VVKBaO / VVKSO
Inhoud:

De vorming is bedoeld om samen te reflecteren over aspecten van personeelsbeleid met daarbij de visietekst als uitgangspunt. De vorming wil de blik verruimen: ontdekken wat de mogelijkheden zijn binnen dit concrete bestuur, binnen deze concrete situatie.

Het bestuur bepaalt in overleg met de nascholer het thema en de doelstellingen van deze vraaggestuurde vorming.  Het gesprek kan gaan over het personeelsbeleid in zijn geheel, maar ook over een deelthema, bvb.

  • de visie op katholiek onderwijs en goed leraarschap
  • het werken aan een kwaliteitsvol instrumentarium voor loopbaanbegeleiding (o.a. aanwervingsbeleid, verlovenbeleid, benoemingsbeleid, …)
  • de betrokkenheid van het personeel
  • het omgaan met veranderingen.
Strategie en methode:

De nascholer werkt na een intakegesprek een programma uit op maat van het bestuur, met daarin een inleiding op het thema en diverse werkvormen om tot uitwisseling te komen.           

De vorming start met een inleiding door de nascholer, waarin informatie en visie m.b.t. de gekozen inhouden wordt verduidelijkt en geïllustreerd. Er is ruimte voor woord en wederwoord. Bestuurders leren verder uit het uitwisselen van ervaringen met elkaar. In het gesprek komen de visie va het VSKO en de eigen visie, een sterkte-zwakte-analyse en de vraag of er er verandering nodig is en hoe men dat wil aanpakken aan bod.      

De syllabus bij de vorming en de informatie in de E-gids voor besturen zijn instrumenten ter ondersteuning wanneer besturen achteraf in het eigen bestuur aan de slag willen gaan.De syllabus bij de vorming en de informatie in de E-gids voor besturen zijn instrumenten ter ondersteuning wanneer besturen achteraf in het eigen bestuur aan de slag willen gaan.

Bijkomende info:

Download de brochure met het vormingsaanbod voor besturen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een geactualiseerde herneming van de vorming die in 2010-2011 werd aangeboden.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (6 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.