Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/13/01-IND Nationale studiedag ‘Visie: geen woorden maar waarden’

Doelstellingen:

Inzicht krijgen in de kenmerken van de huidige westerse maatschappij.

Begrijpen welke gevolgen dit heeft voor de werking in het internaat om later de aanzet te geven tot het uitwerken van een visie en pedagogisch project in het internaat gebaseerd op de christelijke identiteit (link met vorig jaarthema).

Doelgroep:

Beheerders en opvoeders van de vrije internaten.

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De nationale studiedag wil opvoeders en beheerders van de vrije internaten samenbrengen rond een bepaald thema. Dit schooljaar willen wij ons focussen op ‘een visie op internaat’. Een aantal ouders vinden de weg naar het internaat in het kader van opvoedingsondersteuning voor hun kind. Zij kunnen de opvoeding om diverse redenen niet (meer) alleen aan.

Aan de andere kant worden internaten ook meer en meer uitgedaagd om een duidelijk antwoord te geven aan ouders die soms kritisch staan tegenover de waarden die het internaat nastreeft. Internaten worden voortdurend bevraagd door ouders en jongeren over waar zij voor staan en vanuit welke visie zij het opvoedingsproject waarmaken.

Hoe positioneren internaten zich de dag van vandaag in de samenleving? Om dat te weten moeten we eerst van nabij bekijken hoe die samenleving er vandaag uitziet, hoe ze de laatste jaren geëvolueerd is en welke antwoorden we daarop kunnen geven.

Als gastspreker hebben wij professor Dirk De Wachter uitgenodigd die het zal hebben over de kenmerken van de huidige westerse maatschappij.

In de namiddag verwerken we in kleine groepen, op een creatieve manier de verschillende thema’s van de voordracht en leggen we de link met internaatswerking.

Strategie en methode:

basisreferaat, interactieve werkvorm in kleine groepen.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 24 september 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: De Wachter Dirk
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18 (Ingang: Varkensstraat 6)
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 4 oktober 2013 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.