Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/13/03 Basiscursus en terugkomdag ‘motiverende leerbegeleiding’

Doelstellingen:

De basisvorming ‘motiverende leerbegeleiding’ is een must voor elke beheerder en opvoeder want leerbegeleiding vormt één van de belangrijkste taken in de internaatswerking. De deelnemers krijgen inzicht in wat ‘leren’ is, in ‘leren leren’, in naschoolse leerbegeleiding en begeleid zelfstandig leren. Daarnaast willen we toepassingen ontwikkelen voor het eigen werkveld en ervaringen uitwisselen aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.

Doelgroep:

Beheerders en opvoeders van de vrije internaten.

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Een weloverwogen organisatie en invulling van de leerbegeleiding op internaat is heel belangrijk om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te helpen evolueren op de ‘leertrap’. Lesgever Marcella Deneve geeft een theoretisch kader over een aantal aspecten van ‘leren’. Hoe werkt ‘leren’? Hoe kunnen motivatie en rendement verhoogd worden? Wat is het verband tussen leren en intelligentie? Hoe communiceren we met jongeren tijdens de leerbegeleiding en wat kunnen we hen bieden? Er wordt uitvoerig ingegaan op toepassingen voor leerbegeleiders waarbij volgende items aan bod komen:

 • Probleemoplossend denken
 • Plannen en organiseren
 • Opnemen van informatie
 • Memoriseren
 • Structureren en schematiseren
 • Betekenisvolle inhouden geven
 • Zelfevaluatie
Strategie en methode:

Deze basisvorming wordt gespreid over twee dagen gekoppeld aan een terugkomdag enkele maanden later. U schrijft in voor het geheel. De terugkomdag wil de deelnemers de kans geven om positieve ervaringen sinds de basiscursus uit te wisselen en samen na te denken hoe bepaalde knelpunten kunnen aangepakt worden. De basiscursus bestaat uit interactieve voordrachten, individuele praktische oefeningen en toepassingen in kleine groepjes.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Minimum twee jaren ervaring in een internaat


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 20 december 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 115,00 Euro
Lesgever: Deneve Marcella
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 13 januari 2014 van 09:30 tot 15:30
  • maandag 20 januari 2014 van 09:30 tot 15:30
  • maandag 17 maart 2014 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.