Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/13/04-module 1 Seminarie voor beheerders - januari

Doelstellingen:
 • Het inzicht en de kennis van de groep en de individuele deelnemers vergroten rond een bepaalde thematiek
 • Het analyseren van de dynamiek en de oorzaken van bepaalde problemen
 • Het uitwisselen van ideeën en best practices rond een bepaalde uitdaging
 • Oplossingen en richtingen vinden voor vraagstukken en uitdagingen in het werkveld
 • Het vergroten van het inzicht van de individuele deelnemers in het eigen gedrag en dat van anderen en het effect daarvan in verschillende situaties
 • Het vergroten van het inzicht van de deelnemers rond groepsdynamische processen
 • Een veilig forum creëren waarbinnen de deelnemers hun verhaal kwijt kunnen en leren een luisterend en ondersteundend oor te zijn voor anderen
Doelgroep:

Beheerders internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Deze driedaagse vorming voor internaatsbeheerders aan zee vormt een jaarlijks terugkerende pijler in ons vormingsaanbod. De beheerders oefenen immers een voorbeeldfunctie uit in professionalisering. Zij verlaten jaarlijks drie dagen hun eigen internaatscontext om in een open sfeer nieuwe inzichten op te doen en praktijkervaringen uit te wisselen. Deze driedaagse vormt telkens weer een bron van energie voor elke deelnemer.

Wij bieden drie reeksen volgens het aantal jaren ervaring in de job: een groep van beheerders met meer dan tien jaar ervaring (groep 3), een groep van beheerders met rond tien ervaring (groep 2) en een groep met tot vijf jaar ervaring (groep 1). 

Lesgever Peter Engelborghs bepaalt in overleg met de groepen de thema’s die gedurende de driedaagse vorming worden behandeld.

Strategie en methode:

Naast theoretische instructies in verband met een aantal thema’s zoals teamcoaching, teambuilding, omgaan met veranderingen en weerstanden, groepsdynamiek, een visie/project voor het internaat die bepaald zijn door de lesgever in overleg met de deelnemers, worden casussen besproken en is er voldoende ruimte voor het trainen van vaardigheden, situatiespelen,/oefeningen en intervisie.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 12 januari 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 395,00 Euro
Lesgever: Engelborghs Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Hotel Azaert en Azaert (Inschrijven afgesloten)
Hoogstraat 25
8370 Blankenberge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 22 januari 2014 van 15:00 tot 19:00
  • donderdag 23 januari 2014 van 09:30 tot 19:00
  • vrijdag 24 januari 2014 van 09:30 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.