Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/13/05-IND Groeien in je job - vorming voor opvoeders

Doelstellingen:
  • Opvoeders ervaringen en indrukken laten uitwisselen over de job van opvoeder en werken in internaat
  • Opvoeders laten reflecteren over enkele belangrijke aspecten van internaatswerking: afstand en nabijheid, warme duidelijkheid, omgaan met afspraken, communicatie en feedback binnen het team
  • Inzicht krijgen in leiderschapsstijlen
  • Informatie geven en ervaringen uitwisselen over enkele aspecten van leerbegeleiding
  • Informatie uitwisselen en inspiratie geven m.b.t. het organiseren van activiteiten en ontspanning op internaat
Doelgroep:

Opvoeders van de vrije internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Deze vorming wordt ingericht als een tweedaags seminarie (met overnachting) voor opvoeders. Dit biedt het voordeel dat de deelnemers een aantal thema’s voldoende kunnen uitdiepen en dat er ruimte is voor informeel contact.
De sessies worden gegeven door beheerders uit de Pedagogische Commissie Internaten.

Tijdens de sessies komen enkele belangrijke thema’s aan bod in verband met internaatswerking: deontologie van de internaatsmedewerker, omgaan met afspraken, feedback binnen teamwerking, leiderschapsstijlen, leerbegeleiding…

Strategie en methode:

interactieve werkvormen in kleine groepen, uiteenzetting door enkele beheerders en gastspreker

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 27 maart 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Dingenen Anja
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Internaat Huyze Komvest (Inschrijven afgesloten)
Komvest 36
8000 Brugge (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 3 april 2014 van 09:30 tot 19:00
    • vrijdag 4 april 2014 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.