Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/13/06-IND Omgaan met grensoverschrijdend gedrag op internaat

Doelstellingen:
  • Verschillende soorten van grensoverschrijdend gedrag kunnen definiëren binnen de context van het internaat
  • Herkennen van eigen grenzen bij grensoverschrijdend gedrag van internen
  • Gepast leren omgaan met diverse situaties van grensoverschrijdend gedrag op internaat
  • Leiderschapsvaardigheden leren ontwikkelen
  • Het belang van open en duidelijke communicatie inzien t.o.v. alle betrokken partijen
  • Ontwikkelen van open feedback binnen het team bij het bespreken van grensoverschrijdend gedrag van internen
Doelgroep:

Beheerders en opvoeders van de vrije internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De vorming ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag op internaat’ wordt gegeven door Erik Van Humbeek.

We gaan uit van concrete, typische casussen van grensoverschrijdend gedrag in een internaat. We bekijken telkens hoe we in deze situaties best reageren en we bespreken in hoeverre we het groepsgerichte aspect moeten laten primeren boven de individuele aandacht voor elk kind en het evenwicht tussen beide.

Volgende belangrijke subthema’s komen ter sprake: hanteren van conflicten, adequaat reageren op grensoverschrijdend gedrag, communicatie in de groep, individuele feedback, communicatie met derden, leiderschapsvaardigheden, herkennen van eigen grenzen, feedback binnen het team e.d. Er wordt telkens een stuk theoretische achtergrond meegegeven.

Strategie en methode:

Reflectie en bespreking van casussen in de groep

Interactieve voordracht

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 1 maart 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Van Humbeek Erik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 2 (Inschrijven afgesloten)
Zuidstraat 3
9050 Ledeberg (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 11 maart 2014 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.