Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/13/07-IND Decreet Rechtspositie in internaten

Doelstellingen:

Inzicht krijgen in enkele items van het Decreet Rechtspositie: verlofstelsels, ziekte- en bevallingsverlof, wedden en vergoedingen

De voornaamste elementen van deze items kunnen benoemen

Op de hoogte zijn van de administratieve gevolgen voor het personeelslid en voor het internaat bij de besproken items en de stappen die moeten ondernomen worden

Doelgroep:

beheerders en bestuurders van de vrije internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

Met de invoering van het ambt van beheerder (1991) en het ambt van studiemeester-opvoeder (2009) in internaten vallen de vrije internaten voor hun gesubsidieerde personeelsleden onder het Decreet Rechtspositie. In deze vorming willen wij de beheerders verduidelijking en toelichting geven bij enkele belangrijke items van het Decreet Rechtspositie zoals ‘verlofstelsels, ziekte- en bevallingsverlof, wedden en vergoedingen. De vorming wordt gegeven door een medewerker van het VVKSO, een specialist terzake.

Strategie en methode:

uiteenzetting en mogelijkheid tot vraagstelling

Bijkomende info:

Er zijn broodjes voorzien

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 23 mei 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: De Keersmaecker Hugo
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 6 juni 2014 van 09:30 tot 13:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.