Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/13/02-M01-Ind Professionalisering pedagogisch begeleiders over de inhouden van ‘Leiderschap’ in ProfS

Doelstellingen:

Pedagogische begeleiders spelen een belangrijke rol in de continue professionele ontwikkeling van schoolhoofden. Zij zijn betrokken in de initiële opleiding ProfS door het begeleiden van reflectiegroepen en inhoudelijke modules maar zorgen ook voor verdere begeleiding van het schoolteam en van individuele schoolleiders na ProfS. Door goed geïnformeerd te zijn over wat in de gemeenschappelijke modules aan bod komt, kunnen zij van deze inzichten gebruik maken zowel in de initiële vorming als bij latere begeleidingsinterventies. Dit vergroot de effectiviteit van de opleiding en doet het aanbod aansluiten bij reële praktijksituaties in de verdere begeleiding.

Doelgroep:

We richten ons in de eerste plaats op de pedagogische begeleiders van het basisonderwijs die zich willen informeren over het aanbod in ProfS.  We willen dit aanbod ook openstellen voor pedagogische begeleiders uit het secundair onderwijs die willen kennismaken met dit aanbod.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) in samenwerking met PBDKO
Inhoud:
  • Dag 1: Persoonlijk leiderschap
  • Dag 2: Leiden van een lerende organisatie
  • Dag 3: Leiden van schoolontwikkeling.
Bijkomende info:

Karel Binon, projectleider ProfS en nascholer van de modules rond leiderschap binnen ProfS.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 8 december 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Binon Karel
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Oude Abdij Kortenberg (Inschrijven afgesloten)
Abdijdreef 22
3070 Kortenberg (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 9 december 2013 van 09:30 tot 16:00
    • maandag 13 januari 2014 van 09:30 tot 16:00
    • maandag 10 februari 2014 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.