Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/13/02-Ind-D ProfS-Dialoogdag

Doelstellingen:

We willen op deze dag opnieuw alle medewerkers en betrokkenen uitnodigen om constructief kritisch te kijken naar de ontwikkeling van onze ProfS-opleiding als onderdeel van een continu professionaliseringsproces van schoolleiders van het katholiek (buitengewoon) basisonderwijs.

Doelgroep:

Alle ProfS-medewerkers en betrokkenen

Aanbieder: Interdiocesane Stuurgroep ProfS i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Na een verwelkoming en een schets van het opleidingsconcept, buigen we ons over een aantal kritische thema’s die bovendrijven in de ontwikkelingsweg die we als ProfS-opleiders doormaken.

 1. Een goede Profs-opleiding besteedt evenveel aandacht aan administratie als een peoplemanagement
 2. ProfS à la carte of het hele menu?
 3. Vader/moeder gezocht? Wie begeleidt de ProfS-groep?
 4. Reflectiegroepen begeleiden is een stiel apart
 5. Schoolbestuur, scholengemeenschap en ProfS: 3 handen op een buik?
 6. Kan ik met dit diploma bij de spoorwegen terecht?
 7. Tot 7 maal 70 maal
 8. Wat moet ik - als codi - hier komen doen?
 9. Predi(re)ctor, een ontroerend moment! Waar begint een mens aan?
 10. ProfS heeft vele kamers. Hoe ziet ons huis eruit?
 11. Vandaag kan ik niet komen…
 12. Toen waren ze nog met 9
 13. ProfS gedaan = nu kan ik alles aan!
 14. Wat zijn de patronen in het lappendeken?
 15. De zachte onderbuik van de harde cijfers. Hoe gaan we hiermee om?

Je maakt een keuze uit één van deze thema’s om met andere geïnteresseerde medewerkers en kritische vrienden van gedachten te wisselen én om vanuit die dialoog verbeteracties voor te stellen. De dag wordt afgesloten met een drink op 10 jaar ProfS. Meer informatie over de bedoeling van deze dialoogdag is te vinden op volgende website.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 10 oktober 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Binon Karel
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Domein Martinus (Inschrijven afgesloten)
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 11 oktober 2013 van 09:15 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.