Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBB-1 Open deur voor startende leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs

Doelstellingen:

* Aan beginnende leerkrachten kansen bieden tot uitwisseling van ervaringen.

* Gezamenlijk reflecteren over diverse aspecten in verband met leren en onderwijzen.

*  Je huidige sterktes ( en zwaktes ) bepalen om mee te nemen naar het volgende gesprek met mentor en/of directies

*  Het verzamelen van jullie feedback om beginnende leerkrachten in het vervolg beter te kunnen ondersteunen.

Doelgroep:

Alle leerkrachten van het lager- en het kleuteronderwijs ( ook leerkrachten BuBao en leerkrachten bewegingsopvoeding! ) die voor het eerst ingestapt zijn in september 2012 en september 2013.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

09.30u onthaal en koffie

10.00u bezinning en voorstelling begeleidingsteam, programma…

10.10u Starten als leerkracht: van glas tot diamant!

11.00u start van verschillende doorschuifmomenten. Kleuterleerkrachten, leerkrachten lagere school en leerkrachten bewegingsopvoeding kunnen gedifferentieerd in overleg.

** als beginnende leerkracht op weg met je klas

** als beginnende leerkracht functioneren in een school

** als beginnende leerkracht je onderwijs ontwikkelen.

** als beginnende leerkracht je eigen kwaliteit bewaken

12.00u warme maaltijd  in het DPB restaurant - middagpauze

13.00u hervatten van de verschillende doorschuifmomenten

15.00u einde

Strategie en methode:

Je eerste werkervaringen zijn achter de rug. Je hebt een eigen klas, voltijds of niet, of je hebt al een reeks van vervangingen in verschillende scholen doorlopen. Je staat met je twee benen in ‘het grote-mensen-leven’. Je kinderen vinden je super en je enthousiasme is nog groot. Dat enthousiasme willen we vooral aanwakkeren en stimuleren.

Toch wijst onderzoek uit, dat beginnende leerkrachten hun eigen problemen kennen. De zoekende weg binnen een team, de relatie met collega’s, de omgang met ouders op info-avonden, de hoge planlast en zelfs de moeilijke klasorganisatie in de realiteit zorgen vaak voor het koelen van het enthousiasme.

Deze ervaringen, zowel succesvolle als negatieve, willen we met jullie delen. Op een interactieve manier beluisteren we ervaringen van beginnende leerkrachten, zodat jullie naast de ontmoeting, ook wat van elkaar kunnen leren om de niet zo gemakkelijke periode als tijdelijke leerkracht beter door te komen.

Bijkomende info:

De open deur voor startende leerkrachten van 8 oktober is een volledige dag ( vm + nm ). Een lunch is in de prijs begrepen.

Op woensdagvoormiddag 23 april 2014 is er een terugkomdag van 09.30u tot 12.00u

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 28 september 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Pedagogische Begeleidingsdienst regio Mechelen-Brussel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 8 oktober 2013 van 09:30 tot 15:30
    • woensdag 23 april 2014 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.