Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MZC-1 Open deur voor Zorg: Dag van de Zorgcoördinator

Doelstellingen:

We zetten de deur open voor alle zorgcoördinatoren en zorgjuffen. Tijdens het plenum en de verschillende werkwinkels, gericht naar zowel startende als ervaren zorgteamleden, laat je je inspireren en doe je nieuwe inzichten op voor je eigen school- en klaspraktijk.

Doelgroep:

Leden van het zorgteam

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Programma: 

08.30: Onthaal met koffie

           Mogelijkheid om de ‘boekenbeurs’ te bezoeken

09.00: Openingsreferaat door Herman Frooninckx

10.30: Pauze met mogelijkheid om de ‘boekenbeurs’ te bezoeken

11.00: Gekozen werkwinkel: deel 1

12.30: Lunch: warme maaltijd

           Mogelijkheid om de ‘boekenbeurs’ te bezoeken

13.45: Gekozen werkwinkel: deel 2

15.15: Voorziene einduur

 

Na een plenaire opening met Herman Frooninckx, kunnen de deelnemers een werkwinkel bijwonen die om 12u30 onderbroken wordt voor een warme maaltijd.

Voor het volledige programma klik hier

Er is keuze uit elf werkwinkels. ER WORDT SLECHTS VOOR  1 WERKWINKEL GEKOZEN! Deze werkwinkel start in de VM en loopt verder in de NM.

WW1: Coaching voor beginners (Sonia Backx, pedagogisch begeleider BaO Mechelen-Brussel)

WW2: Coaching voor gevorderden (Fien Loman, medewerker Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven)

WW3: Handelingsgericht werken voor beginners  (Rita Mouton, pedagogisch begeleider BaO Mechelen-Brussel)

WW4: Concretisering van de taak van de zoco tijdens de vier fases van het zorgcontinuüm (Ingrid Schoofs en Greet Verbeken, pedagogisch begeleiders Rand en Taal)

WW5: Werken met een zorgplan: van visie naar actie (Mieke Van Vlasselaer, pedagogisch begeleider BaO Mechelen-Brussel)

WW6: De prodia-protocollen als ondersteuning bij gedeelde zorg school-CLB. (Pieter Goossens en Leen Herrebout, CLB-medewerkers Haacht)

WW7: Communicatie met ouders optimaliseren (Kristof Dupont, pedagogisch begeleider BaO Mechelen-Brussel)

WW8: ‘Wie draagt zorg voor de zorgcoördinator?’ De noodzaak van zelfzorg in kaart gebracht.  (Ann Van Dessel, zorgcoördinator WAVO)

WW9: Het zorgvademecum (Greet Vanhove,  pedagogisch begeleider VVKBaO)

WW10: Omgaan met leervoorsprong op school (Magda Vandoninck, medewerker van Eduratio)

WW11: De auti-vriendelijke klas (Veerle Verheyden, pedagogisch begeleider BuO Mechelen-Brussel)

 

In iedere werkwinkel wordt de link gelegd naar de eigen klas- en schoolpraktijk!

Strategie en methode:

Plenaire sessie + werkwinkels

Bijkomende info:

In de prijs is een warme lunch begrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 26 januari 2014 inschrijven en tot en met donderdag 30 januari 2014 uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 31 januari 2014 van 08:30 tot 15:15
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.