Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MFY-3 Professionalisering leerkrachten Fysica 3de jaar

Doelstellingen:

-leerkrachten alle info geven over de nieuwe leerplannen

- enkele tips over didactische items

- leerkrachten vertrouwd maken met leerplangericht werken

- kennismaking met een breed palet aan mogelijke proeven

- aanbieden van bijhorend materiaal (informatie, lesmateriaal, software, beelden,...) en actieve werkvormen


- voorbeelden geven van wat "onderzoekscompetenties" inhouden


- respecteren van timing via het opstellen van een jaarplan

- implementeren van evaluatie  in de lespraktijk: mogelijkheden, vormen, voorbeelden; kijkwijzers om te reflecteren op je evaluatie

- andere aspecten van professioneel handelen als leerkracht

- deelnemers maken kennis met concrete voorbeelden zullen actief betrokken tijdens de nascholing: het zal een echte workshop worden.

Doelgroep:

Nieuwe leraars Fysica 3de jaar die niet met Fysica in het 3de jaar vertrouwd zijn

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

-leerkrachten alle info geven over de nieuwe leerplannen

- enkele tips over didactische items

- in een volgende nascholing, op 8 november wordt de Fysica van het derde jaar verder volledig behandeld, zowel inhoudelijk als qua werkvormen, evaluatie en moderne didactieken om zo de leerkrachten verder te professionaliseren

- leerkrachten vertrouwd maken met leerplangericht werken

- een breed palet aan mogelijke proeven

- aanbieden van bijhorend materiaal (informatie, lesmateriaal, software, beelden,...) en actieve werkvormen
- voorbeelden geven van wat "onderzoekscompetenties" inhouden
- respecteren van timing via het opstellen van een jaarplan

- implementeren van evaluatie  in de lespraktijk: mogelijkheden, vormen, voorbeelden; kijkwijzers om te reflecteren op je evaluatie

- andere aspecten van professioneel handelen als leerkracht

- deelnemers maken kennis met concrete voorbeelden en zullen actief betrokken worden tijdens de nascholing: het zal een echte workshop worden.

Strategie en methode:

Toelichting en intervisie

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 3 november 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Peeters Wim
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 8 november 2013 van 14:00 tot 17:00
    • dinsdag 19 november 2013 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.