Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBL-1 Dag beginnende leraars: de vakbegeleider, je vriend

Doelstellingen:
  • Kennismaking met de diocesane pedagogische begeleidingsdienst
  • Kennismaking met de vakbegeleiders
Doelgroep:

Beginnende leraars van de scholen in het aartsbisdom Mechelen-Brussel

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

De beginnende leraars worden geïnformeerd over de werking van de pedagogische begeleiding, over de communicatiekanalen en de hulpmiddelen bij het lesgeven.

In een tweede gedeelte geeft de vakbegeleider toelichting bij documenten, leerplannen en richtlijnen, eigen aan het vak. Er is ruim mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Strategie en methode:

Plenum en intervisie

Bijkomende info:

Het is zinvol om voor de ontmoeting met de pedagogisch begeleider het vakvademecum en het leerplan mee te brengen.

Sessies: 1 sessie(s)
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Pedagogische Begeleidingsdienst regio Mechelen-Brussel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 25 september 2013 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.