Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MDR-1 Impulsmoment doorlichting

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • worden geïnformeerd over de trends van de voorbije doorlichtingen in de SG van het bisdom Mechelen-Brussel (vakken en procesindicatoren)
  • zijn op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden van DPB Mechelen-Brussel
Doelgroep:

Directie en middenkader

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Tijdens dit impulsmoment delen we onze ervaringen m.b.t. de recente doorlichtingen in de scholengemeenschappen van bisdom Mechelen-Brussel.

Verdere concretisering volgt nog.

Voor een aantal vakken (nog te bepalen) belichten we de belangrijkste accenten.

Tot slot verduidelijken we wat onze rol als DPB in dit verhaal (kan) zijn. 

Strategie en methode:

Informatiemoment met mogelijkheid tot korte afstemming in verband met mogelijke ondersteuning van de pedagogische begeleiding

Bijkomende info:

Voor bijkomende info: rudi.stiens@vsko.be

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 20 oktober 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Pedagogische Begeleidingsdienst regio Mechelen-Brussel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
De Lindepoort (Inschrijven afgesloten)
Onder den toren 5
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 24 oktober 2013 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.