Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MCO-1 Een brede kijk op het formuleren van valide en gepersonaliseerde adviezen bij B- en C- attesten TEAM (zie bijk. info)

Doelstellingen:
  • De deelnemers maken kennis met een breed referentiekader met linken naar de reglementaire aandachtspunten en aanbevelingen
  • De deelnemers reflecteren aan de hand van concrete documenten over:

-  het proces dat voorafgaat aan het formuleren van valide adviezen

-  de rol van de begeleidende klassenraden en rapportcommentaren

-  de formulering van gepersonaliseerde adviezen bij attesten

Doelgroep:

Leraars en middenkader op niveau SG

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

In deze sessie behandelen we de vraag: “Hoe formuleren we valide en gepersonaliseerde adviezen bij B- en C-attesten?” Met linken naar het reglementaire kader en opmerkingen uit de doorlichtingsverslagen, bekijken we wat ‘moet’. Met een focus op de talentontwikkeling van elke jongere, bespreken we de kansen om met een positieve en toekomstgerichte houding adviezen te motiveren.

Strategie en methode:

Doe-sessie met oefeningen in groepjes, een bespreking in plenum en terugkoppeling naar een breed referentiekader.

Bijkomende info:

Deze activiteit wordt niet per school, maar op niveau SG aangeboden. De coördinerend directeur kan hiervoor contact opnemen met viviane.jehin.mb@kerknet.be


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.