Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MOV-1 Communicatie met ouders TEAM (Zie bijk. info)

Doelstellingen:

Het verhogen, verbeteren van de communicatie tussen school (leerkrachten) en ouders, dit om de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

Doelgroep:

Leerkrachten, klassenleerkrachten van een school of SG

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Ouders zijn een belangrijke partner in het onderwijsgebeuren. De communicatie die we met hen voeren is van cruciaal belang om een goede samenwerking te realiseren. Maar uit de praktijk blijkt dat dit geen eenvoudige opdracht is! Hoe communiceren we als school (organisatie) met de ouders en hoe kunnen zij met ons communiceren? Welke vaardigheden verwachten we van leerkrachten hieromtrent?

Waar houden we best rekening mee? En wat als deze ouders niet dezelfde socio-culturele achtergronden hebben als wij?

Dit zijn enkele van de vragen waar we in deze workshop op willen ingaan. We proberen u enkele achtergonden en kapstokken mee te geven die u nadien in uw eigen praktijk kan toepassen.

Strategie en methode:

Plenum, workshop

Bijkomende info:

Deze activiteit is teamgericht en kan per school of SG worden georganiseerd. Het max. aaltal deelnemers bedraagt 25.

Gelieve voor een afspraak contact op te nemen met Alain Noëz (alain.noez.mb@kerknet.be)


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Deze activiteit wordt enkel voor scholen binnen het bisdom Mechelen-Brussel aangeboden.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.