Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MOV-2 Professionalisering van de klassenleraar TEAM (Zie bijk. info)

Doelstellingen:

Aanreiken van ondersteuning en handvatten om de taak van klassenleraar professioneler aan te pakken.

Doelgroep:

Startende klassenleraars

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Aanbieden van extra ondersteuning binnen 2 specifieke rollen die de titularis moet innemen: enerzijds tegenover de leerling(en) en anderzijds tegenover de klasgroep die hem/haar werd toegewezen.

In een eerste sessie willen we de rol als ‘zorgfiguur’ centraal stellen en in een tweede sessie willen we wat meer ingaan op de rol als ‘communicator’.

Beide sessies vertrekken vanuit de praktijk en willen je wat ‘kapstokken’ aanreiken om mee aan de slag te gaan in je eigen praktijk.

Strategie en methode:

Plenum en intervisie

Bijkomende info:

Met “startende” wordt bedoeld maximum 3 jaar ervaring als klassenleraar. Deze activiteit is teamgericht en kan per school of SG worden georganiseerd.
Voor een afspraak contact opnemen met Alain Noëz:  alain.noez@vsko.be

of

alain.noez.mb@kerknet.be


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.