Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MOV-3 Introductiemoment Onderwijs en armoede TEAM

Doelstellingen:

* Inzichten aanreiken om het thema armoede binnen de onderwijscontext bespreekbaar te maken

* Sensibilisering tov leerkrachten wat armoede betekent voor de dagdagelijkse klaspraktijk

Doelgroep:

Schoolteams

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Tijdens een eenmalige algemene sessie van 60 minuten wordt het thema armoede toegelicht, de betekenis hiervan voor leerlingen en ouders en dit in relatie met de onderwijscontext.

We trachten een realistisch beeld te vormen van hoe onderwijs een impact heeft (positief en negatief) op leerlingen en ouders die in armoede leven.

Deze sessie is eerder ‘wervend’, om het thema verder op de agenda te zetten binnen de eigen school. 

Strategie en methode:

Plenum (bvb tijdens personeelsvergadering, pedagogische studiedag, ...)

Bijkomende info:

Dit is een teamgerichte activiteit. Voor het maken van een afspraak, gelieve Alain Noëz te contacteren: alain.noez@vsko.be of alain.noez.mb@kerknet.be


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Voor dit initiatief mogen maximum 80 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden. Deze activiteit wordt enkel aangeboden aan scholen binnen het bisdom Mechelen-Brussel.


Voor dit initiatief mogen maximum 80 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.