Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MCO-2 Motiverende gesprekken met leerlingen TEAM (zie bijk. info)

Doelstellingen:
  • inzicht krijgen in verschillende communicatiestijlen en welke gedragingen ze kunnen oproepen.
  • weten hoe je de kans op defensieve reacties bij jongeren kan verlagen bij het geven van corrigerende feedback.
  • inoefenen van feed forward als een krachtig middel om te motiveren en het leereffect te vergroten
Doelgroep:

Leerkrachten, leerlingbegeleiders, coördinatoren, directie, ... van een schoolvestiging (max. 20 pers.)

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Het geniale van constructieve communicatie is gelegen in het tegelijkertijd volledig eerlijk en volledig vriendelijk te zijn.” Dit citaat van John Powell is het uitgangspunt van deze sessie.

 We bespreken eerder ‘hoe’ je iets zegt, dan wel ‘wat’ je zegt.

We hebben allemaal onze voorkeurstijl, maar in communicatie met jongeren is het nuttig om het effect van verschillende communicatiestijlen te kennen. Immers, door de manier waarop je in interactie gaat met de leerling, lok je bepaalde reacties al dan niet uit. Zo kan je met constructieve communicatie een motiverende sfeer creëren voor nieuwe leeruitdagingen bij de leerling. 

Strategie en methode:

De focus ligt op inspireren en het aanreiken van communicatietechnieken. We bespreken naast voorbeelden van constructieve en motiverende communicatie ook concrete casussen.

Bijkomende info:

Deze activiteit wordt op de eigen school aangeboden voor een team van max. 20 deelnemers. Afhankelijk van de schoolsituatie bestrijkt deze activeit 1 of 2 sessies. 

Om een afspraak te maken, contacteer Viviane Jehin: viviane.jehin.mb@kerknet.be

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Deze activiteit wordt enkel voor scholen binnen het bisdom Mechelen-Brussel aangeboden.


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.