Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MCO-3 Motiverende rapportcommentaren schrijven met aandacht voor het leren TEAM (Zie bijk. info)

Doelstellingen:

-       het belang van constructieve rapportcommentaren als onderdeel van het evaluatiebeleid kunnen duiden

-       de kansen en valkuilen kennen bij het schrijven van rapportcommentaren

-       over de eigen rapportcommentaren kritisch kunnen reflecteren

-motiverende rapportcommentaren kunnen opbouwen aan de hand van een schrijfwijzer

Doelgroep:

Leraars van een schoolvestiging (max. 20)

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

We overlopen de principes voor het geven van constructieve feedback. Vanuit deze principes en een aantal concrete voorbeelden bespreken we de kansen die we hebben om leerlingen met rapportcommentaren aan te moedigen in hun leerproces. Aan de hand van een praktische schrijfwijzer gaan we in groepjes aan de slag en oefenen we het schrijven van commentaren waarbij het bieden van perspectief en aandacht voor het leren centraal staat.

Strategie en methode:

De workshop is interactief opgebouwd. Naast het bespreken van een algemeen referentiekader, oefenen we aan de hand van een praktische schrijfwijzer. Ook inspirerende voorbeelden worden behandeld.

Bijkomende info:

Deze activiteit vindt op de eigen school plaats. Om een afspraak te maken, graag contact opnemen met Viviane Jehin: viviane.jehin.mb@kerknet.be of met Johan Fouquaert: johan.fouquaert.mb@kerknet.be


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Deze activiteit wordt enkel voor scholen binnen het bisdom Mechelen-Brussel aangeboden.


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.