Aanmelden




Laden…

Even geduld...

MPR-1 Van nascholingsplan tot professionaliseringsbeleid TEAM (Zie bijk. info)

Doelstellingen:

Vanuit de minimale verplichtingen, een nascholingsplan laten groeien tot een waardevol instrument in het kader van een ruimer professionaliseringsbeleid.

De deelnemers:

-         Leren het wettelijke kader over professionaliseren kennen

-         Ontwikkelen een schooleigen visie over professionaliseren

-         Kunnen een adequate behoefteanalyse uitvoeren

-         Leren verschillende vormen van professionalisering kennen

-         Stellen concrete doelen m.b.t. het optimaliseren van     het professionaliseringsbeleid van hun school en kunnen hier een actieplan aan koppelen

 

Doelgroep:

Directie, leden van het middenkader en leraren van een school of scholengemeenschap

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Iedere school moet over een nascholingsplan beschikken. Maar professionalisering van een team is meer dan een nascholingsplan. Tijdens dit nascholingstraject gaan we na wat de minimale verplichtingen zijn en wat de meerwaarde is van een ruimer professionaliseringsbeleid.

Strategie en methode:

Plenum en intervisie

Bijkomende info:

Het nascholingstraject bestaat uit  3 sessies van +/- 2 uur.

Volgende elementen komen aan bod:

sessie 1: het wettelijke kader en de visie

sessie 2: een adequate behoefteanalyse

sessie 3: vormen van professionalisering

Data en uur af te spreken met de lesgever: annick.keunen.mb@kerknet.be 0475/89 26 02

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 15 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.