Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MOV-4 Optimalisering van klassenraden TEAM (Zie bijk. info)

Doelstellingen:
  • Vergadertechnieken kunnen toepassen in een klassenraad
  • Bepalen van de verschillende rollen binnen een klassenraad
  • Handelingsgericht werken kunnen toepassen ifv de besprekingen in de klassenraad
Doelgroep:

Leerkrachten, middenkader, directie

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Een goede klassenraad zou ervoor moeten zorgen dat de leerkracht ondersteund wordt om het leren van de jongere te bevorderen of bij te sturen. Dit teamoverleg zou een professionele ondersteuning moeten zijn voor elke deelnemer.

Het gericht delen van informatie en samen op zoek gaan naar oplossingsstrategieën, het samen reflecteren op wat werkt en wat niet werkt, …
Dit alles zou het leerproces en bijgevolg de schoolloopbaan van de jongeren positief moeten beïnvloeden.

In deze sessies (3) gaan we eens kijken of we de principes van handelingsgericht werken kunnen toepassen op dit overleg. Kan HGW een meerwaarde betekenen om onze klassenraden te optimaliseren en er bijgevolg voor te zorgen dat ze niet vervallen in ‘praatbarakken’.

Vervolgens gaan we aan de slag om te kijken waar we effectief de klassenraden op uw school kunnen optimaliseren. En wordt er gewerkt aan concrete bijsturingen hieromtrent.

Strategie en methode:

Plenum + workshops

Bijkomende info:

Het betreft hier een teamgericht begeleidingstraject, gegeven door A. Noëz. Neem contact op met de ankerfiguur van de SG voor verdere info en met A. Noëz (alain.noez@vsko.be) voor het maken van een afspraak.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.