Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBO-1 Trajectbegeleiding op maat voor leerkrachten bewegingsopvoeding van eenzelfde SG (schooljaar 2013-2014)(TEAM)

Doelstellingen:

Het team bij deze vorming wordt gevormd door alle leerkrachten LO (kleuter- en lager) van de scholengemeenschap, de codi en/of directeur en de begeleider.

 De inhoud van de vorming wordt in overleg bepaald maar stelt als hoofddoelen:

De samenwerking te stimuleren tussen collega’s die over de scholen heen betrokken zijn bij bewegingsopvoeding

Een werkverdeling te stimuleren vanuit sterktes en talenten van de verschillende personeelsleden

Doelgroep:

Leraars Bewegingsopvoeding van een Scholengemeenschap binnen bisdom Mechelen-Brussel

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

De inhoud wordt vastgelegd na een bevraging bij leerkrachten en/of een aanzet door de codi

Volgende inhouden komen in aanmerking:

Uitwisselen van methodes, handleidingen, lesmateriaal

Uitwisselen van werkwijzen om tot een jaarplanning te komen

Zichtbaar maken van de bewegingsgezindheid van de basisschool

Implementatie van het nieuwe leerplan: van naar leerlijnen naar jaarplannen

Zorg binnen bewegingsonderwijs: plaats en functie van leerkracht LO op het MDO

Rapporteren en evalueren: van visie naar actie

Klasbezoeken: waarom en hoe?

Strategie en methode:

Intervisie: Uitwisseling van gedachten en standpunten

Werkmomenten: uitwerken van documenten rond bepaalde thema’s

Werken in deelgroepen per onderwijstype of onderwijsniveau (buitengewoon onderwijs/ basisonderwijs) (kleuters/ leerlingen lagere school)

Voordracht/plenum: uitwisselen van informatie/ actualiteit al dan niet door externe spreker

Bijkomende info:

Het eerste contact gebeurt ten laatste op 15 september. Hiervoor mailt de directie/codi vraag om trajectbegeleiding door naar karen.nackom@vsko.be

Indien er kan ingegaan op de vraag wordt een datum voorgesteld voor het verkennend gesprek met codi/directie

De eerste vergadering is steeds een verkennende vergadering waarin ook naar de noden van leerkrachten worden gepolst. 

Het aantal sessies wordt in overleg met de codi bepaald.

Na een eerste contact/vergadering wordt een planning opgemaakt. Indien nodig worden afzonderlijke vergaderingen per doelgroep georganiseerd.

Het aantal sessies varieert meestal tussen de 4 en de 8 en kan over meerdere schooljaren lopen!


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Wie een traject wenst aan te gaan in 2013-2014 mailt ten laatste op 15 september naar karen.nackom@khleuven.be

Per schooljaar kunnen maar een max. 2 tot 3 scholengemeenschappen op dit traject intekenen. 


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.