Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBO-2 Trajectbegeleiding op maat voor leerkrachten bewegingsopvoeding van eenzelfde SG (schooljaar 2014-2015)(TEAM)

Doelstellingen:

Het team bij deze vorming wordt gevormd door alle leerkrachten LO (kleuter- en lager) van de scholengemeenschap, de codi en/of directeur en de begeleider.

 De inhoud van de vorming wordt in overleg bepaald maar stelt als hoofddoelen:

De samenwerking te stimuleren tussen collega’s die over de scholen heen betrokken zijn bij bewegingsopvoeding

Een werkverdeling te stimuleren vanuit sterktes en talenten van de verschillende personeelsleden

Doelgroep:

Leraars Bewegingsopvoeding van een Scholengemeenschap binnen bisdom Mechelen-Brussel

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

De inhoud wordt vastgelegd na een bevraging bij leerkrachten en/of een aanzet door de codi

Volgende inhouden komen in aanmerking:

Uitwisselen van methodes, handleidingen, lesmateriaal

Uitwisselen van werkwijzen om tot een jaarplanning te komen

Zichtbaar maken van de bewegingsgezindheid van de basisschool

Implementatie van het nieuwe leerplan: van naar leerlijnen naar jaarplannen

Zorg binnen bewegingsonderwijs: plaats en functie van leerkracht LO op het MDO

Rapporteren en evalueren: van visie naar actie

Klasbezoeken: waarom en hoe?

Strategie en methode:

Intervisie: Uitwisseling van gedachten en standpunten

Werkmomenten: uitwerken van documenten rond bepaalde thema’s

Werken in deelgroepen per onderwijstype of onderwijsniveau (buitengewoon onderwijs/ basisonderwijs) (kleuters/ leerlingen lagere school)

Voordracht/plenum: uitwisselen van informatie/ actualiteit al dan niet door externe spreker

Bijkomende info:

Het eerste contact gebeurt in het laatste trimester (april-juni) van schooljaar 2013-2014. Hiervoor mailt de directie/codi vraag om trajectbegeleiding door naar karen.nackom@vsko.be

Indien er kan ingegaan op de vraag wordt een datum voorgesteld voor het verkennend gesprek met codi/directie.

De eerste vergadering is steeds een verkennende vergadering waarin ook naar de noden van leerkrachten worden gepolst. 

Het aantal sessies wordt in overleg met de codi bepaald.

Na een eerste contact/vergadering wordt een planning opgemaakt. Indien nodig worden afzonderlijke vergaderingen per doelgroep georganiseerd.

Het aantal sessies varieert meestal tussen de 4 en de 8 en kan over meerdere schooljaren lopen!


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Wie een traject wenst aan te gaan in 2014-2015 mailt ten laatste eind mei zijn vraag voor een traject door naar karen.nackom@khleuven.be

Per schooljaar kunnen maar een max. 2 tot 3 scholengemeenschappen op dit traject intekenen. 

Het verkennend gesprek met de codi is enkel mogelijk op woensdagen, donderdagen en vrijdagen


Voor dit initiatief mogen maximum 8 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (1 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.