Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGO-1 Media-wijzer

Doelstellingen:

* Begrijpen hoe de beeldvorming rond geloof en Kerk in de media wordt uitgetekend

* Samen een projectje ‘media en geloof’  leerplangericht vormgeven 

Doelgroep:

Alle godsdienstleraren, (het project past wellicht het best bij de doelen van de derde graad)

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Als persverantwoordelijke van het aartsbisdom wil Jeroen Moens enkele kanttekeningen en nuanceringen aanbrengen bij de stereotiepe beelden die in de media over de Kerk circuleren. Op basis van talrijke voorbeelden uit de recente actualiteit, probeert hij te verklaren hoe hardnekkige clichés, misvattingen en foutieve berichtgeving de beeldvorming over de Kerk bepalen. Met welke bril kijken journalisten naar de Kerk? Doen ze meer dan observeren en registeren? Hoe en waarom selecteren ze informatie en waar gaan ze spijtig genoeg uit de bocht? En hoe komt het dat veel positiefs binnen de geloofsgemeenschap zelden of nooit het grote nieuws haalt?

We zoeken samen hoe we dit aanbod leerplangericht naar de klascontext kunnen vertalen.

Strategie en methode:

Presentatie met uitwisseling / Workshop

Bijkomende info:

Lesgever is Jeroen Moens.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Om zich een mening te vormen over Kerk en geloof gaan veel mensen (en dus ook leerlingen) af op het beeld dat de media hen voorschotelen. En dat beeld is niet bepaald flatterend. Als we krantenkoppen en televisiereportages mogen geloven, is de Kerk vooral een conservatief, dictatoriaal, rijk, machtig en hypocriet bastion, waar priesters, bisschoppen, kardinalen en pausen blijkbaar veel dingen doen, maar zeker niet bezig zijn met de verkondiging van Jezus’ boodschap. En wie afgaat op de toonaangevende stemmen in het publieke debat, zoals dat in de media wordt gevoerd, kan alleen maar besluiten dat geloven niet meer van deze tijd is en de Kerk op sterven na dood.

Om leerlingen ‘media-wijzer’ te maken en daarover met hen het gesprek aan te gaan, komt Jeroen Moens graag bij u langs op school. Met deze nascholing kunnen godsdienstleerkrachten kennismaken met zijn aanbod

 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 22 oktober 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Moens Jeroen
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 25 oktober 2013 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.