Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MWI-1 Mathematiseren en oplossen van problemen in 3de graad kso/tso - Didactische wenken en inspirerende voorbeelden -

Doelstellingen:

De deelnemer:

- krijgt heel wat opdrachten mee die rechtstreeks bruikbaar zijn in de lessen ‘mathematiseren en oplossen van problemen’ en die tevens inspirerend werken om zelf goed doordachte opdrachten voor zijn/haar leerlingen op te maken;

- kan probleemoplossend denken langzaam maar zeker integreren in zijn/haar lessen via haalbare toepassingen die leerlingen motiveren;

- is in staat de grafische rekenmachine efficiënt en functioneel in te zetten zodat leerlingen aandacht kunnen geven aan het interpreteren, zonder gehinderd te worden door rekenfouten;

- krijgt concrete tips over het evalueren van probleemoplossend denken.

Doelgroep:

Alle lerarenWiskunde  derde graad kso-tso

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Deze nascholing biedt heel wat inspirerende opdrachten die in de lessen ‘mathematiseren en oplossen van problemen’ aan bod kunnen komen. Hierbij gaat de aandacht zowel naar studierichtingen met weinig uren wiskunde als naar studierichtingen met een sterke(re) wiskundige component.

De aangeboden opdrachten zijn problemen waarbij de leerlingen bewust gebruik leren maken van mogelijke oplossingsstrategieën (heuristieken) en waarbij ze de verschillende fasen van het oplossingsproces duidelijk leren expliciteren.

Waar de gelegenheid zich voordoet, maken we functioneel gebruik van de grafische rekenmachine.

Verder besteedt de nascholer aandacht aan de opbouw van een leerlijn van het eerste tot het zesde jaar secundair en geeft hij concrete tips betreffende werkvormen en evaluatie.

Bijkomende info:

In deze nascholing ontvangen de deelnemers het T3-cahier “Mathematiseren en oplossen van problemen in de derde graad kso/tso”

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 4 oktober 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Delaleeuw Geert
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Heilig-Hartinstituut Secundair Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 9 oktober 2013 van 14:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.