Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBO-3 Netwerkdagen Bewegingsopvoeding

Doelstellingen:

Uitbouw netwerking bewegingsopvoeding (vervolg werking vorige schooljaren)

Naast het delen van expertise, worden pedagogisch didactische inhouden tijdens de netwerkdagen uitgewerkt. Bijkomend heeft de netwerking tot doel relevante informatie te laten doorstromen van het niveau Diocesane begeleiding/Centrale Stuurgroep Bewegingsopvoeding naar het niveau school (leerkracht LO). De netwerkvergaderingen bieden de kans om in te spelen op de actualiteit rond bewegingsopvoeding.

Het hoofddoel van de netwerkdagen blijft ongewijzigd: de leerkracht kan als een soort “gangmaker” beschouwd worden: hij is -als afgevaardigde van zijn scholengemeenschap- op de werkdagen aanwezig en neemt de kans om collega’s van zijn scholengemeenschap nadien samen te brengen. Op scholengemeenschapsniveau rapporteert hij over de inhoud van de netwerkdagen. Vaak zien we dat de rapportering over de netwerkdagen een start vormt van een structureel overleg voor leerkrachten lichamelijke opvoeding binnen de scholengemeenschap waarbij taken gemeenschappelijk worden opgenomen.

Specifieke trajectbegeleiding met ondersteuning van de pedagogische begeleider per scholengemeenschap blijven mogelijk: zie module trajectbegeleiding op maat voor leerkrachten bewegingsopvoeding van eenzelfde scholengemeenschap.

Doelgroep:

Leerkrachten lichamelijke opvoeding van kleuterscholen en lagere scholen.
Streefdoel: minimaal één collega uit elke scholengemeenschap van bisdom Mechelen-Brussel. (cfr. Werking 2012-2013)

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

De thema’s die aan bod komen worden steeds in overleg bepaald. (agendapunt laatste netwerkdag van het schooljaar)

Waar de nadruk vorige jaren lag op het nieuwe leerplan, komt de inhoud dit jaar meer te liggen op

-       het ontwikkelen van ondersteunend materiaal voor leerkrachten en/of scholengemeenschappen. (info voor beginnende leerkracht/ info mbt het opstellen van leerlijnen/ informatie om jaarplannen op te stellen/ voorbeeldrapportjes, mogelijk werkwijze bij opstarten van een traject bewegingsopvoeding binnen een scholengemeenschap)

-       de bewegingsgezinde basisschool: hoe brengen in kaart hoe bewegingsgezind onze basisschool is

-       handelingsgericht werken binnen bewegingsopvoeding; het protocol motoriek (onder voorbehoud)

Van de deelnemers verwachten wij een ruime inbreng en een constructieve samenwerking. Op de netwerkdagen wordt er actief gewerkt!

Strategie en methode:

Intervisie: Uitwisseling van gedachten en standpunten

Werkmomenten: uitwerken van documenten rond bepaalde thema’s

Werken in deelgroepen per onderwijstype of onderwijsniveau (buitengewoon onderwijs/ basisonderwijs) (kleuters/ leerlingen lagere school)

Voordracht/plenum: uitwisselen van informatie/ actualiteit al dan niet door externe spreker

Bijkomende info:

De netwerkvergaderingen bestaan uit 4 sessies (= halve dagen): 2 maal een halve dag/ 1 maal een volledige dag

De lunch voor de volledige dag is NIET inbegrepen.

Data, uren en locaties:

* donderdag 24/10 2013 van 9u tot 15u (Heverlee: KHLeuven)


* vrijdag 24/01 2014 van 9u tot 12u (Dilbeek: HUB)

* donderdag 3/04 2014 van 9u tot 12u (Mechelen: DPB Mechelen-Brussel 

 

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Inschrijving enkel mogelijk indien men minstens 3 van de 4 sessies kan aanwezig zijn.  (Zie te beantwoorden vraag bij inschrijving)


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 9 oktober 2013 inschrijven en tot en met zaterdag 19 oktober 2013 uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Nackom Karen
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 24 oktober 2013
   KHLeuven Campus Hertogstraat Hertogstraat 178 3001 Heverlee (kaart)
   van 09:00 tot 15:00
  • vrijdag 24 januari 2014
   HUB Campus Parnas Stationsstraat 301 1700 Dilbeek (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 3 april 2014
   DPB Mechelen-Brussel Varkensstraat 6 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.