Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGB-6 Hoekenwerk stimuleert levensbeschouwelijke groei (TEAM)

Doelstellingen:

Zie Inhoud

Doelgroep:

Leermeesters r.-k.g. + leerkrachten basisonderwijs

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Het hoekenwerkaanbod in het vak godsdienst heeft als doel een proces van ervaringsbetrokken leren op te zetten waarbij het kind in al z’n aspecten aangesproken wordt.  Niet alleen het cognitieve maar ook de waarneming, de gevoelens, de fantasie en verbeeldingskracht, de verwondering en speelsheid. Met aandacht voor eigen betekenisgeving, intenties, verlangens en waarden. Met ruimte voor het zelfstandig uiten en vormgeven, voor lichaamstaal, handelingen, vaardigheden en attitudes. Kinderen worden zich bewust van zinvolheid en schoonheid, verbondenheid, humor, rust, diepgang en geloof.

Leerkrachten maken kennis met frisse creatieve methodieken: vele vormen van impressie, expressie, communicatie… via drama, schilderen, poppenspel, dans, collage, filosoferen, knutselen, spel, muziek… Ze kunnen daarbij kiezen uit een 50 tal verschillende ‘hoeken’ rondom één thema of bijbelverhaal. Elke hoek is een stapsteen voor de ontwikkeling van de eigen levensbeschouwelijke leerroute.

Doorheen het actief participeren aan hoekenwerk kunnen leerkrachten diverse aspecten van levensbeschouwelijk leren  ervaren i.f.v de realisatie van de basisvisies van het leerplan godsdienst. Volgende aspecten van de visie komen expliciet aan bod:

Open communicatie met en tussen kinderen. Verdiepende gespreksvoering. Bevordering van religieuze groei (in zones van naaste ontwikkeling). Levensbeschouwelijk leren op de maat van elk kind. Groeien in verbondenheid met zichzelf, de ander, de gemeenschap, de natuur en cultuur. Verkennen van aspecten van christelijke inspiratie (in relatie tot andere zienswijzen) Omgaan met verscheidenheid, differentiatie en brede zorg. Inter-levensbeschouwelijk communiceren. Kindgestuurd leren. Leergebied overschrijdend leren (taal, wereldoriëntatie, muzische vaardigheden).

De reflectie bij het hoekenwerk focust op: de didactische uitwerking van hoekenwerk; de diverse aspecten van levensbeschouwelijk leren; de leerwijzen en leerroute i.f.v de diverse onderwijsdoelen. Er is aandacht voor de vaardigheden, houdingen en leerstijlen van de leerkracht als begeleid(st)er van leerprocessen in hoekenwerk.

Bijkomende info:

Om een afspraak te maken, gelieve contact op te nemen met de lesgever: jeanagten@telenet.be of jeanagten@hotmail.com of telefonisch via 016/ 46 31 55

De vermelde prijs is voor het hele team. De factuur wordt na afloop van de activiteit vanuit DPB-OND naar de school gestuurd.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit initiatief duurt 3u. 

Max. aantal deelnemers: 30 (uitzonderingen met lesgever te bespreken)


Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.