Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGB-7 Kunst en levensbeschouwing (TEAM)

Doelstellingen:

Zie Inhoud

Doelgroep:

Leermeesters r.-k.g. + leerkrachten basisonderwijs

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Door stil te staan bij hedendaagse en oude kunstuitingen leren kinderen de taal waarin mensen betekenis en zin van hun levenservaringen tot uitdrukking brengen. Kinderen leren eigen diepte ervaringen kunstzinnig vorm en betekenis geven. Ze ontdekken de zin van symbooltaal en maken zich de waarde van verbeelding eigen. Daarin leren ze de meerdimensionaliteit van het (eigen) leven in beeld brengen. Ze reflecteren op levensbeschouwelijke keuzen in bestaande hedendaagse kunstuitingen. Gebruikmakend van kunst en creatieve vormgeving leren ze aspecten van eigen persoonlijke identiteit en levensbeschouwelijke oriëntatie uitdrukking en vorm te geven.

Leerkrachten leren hoe je met kinderen kunst kan verkennen en in verbinding brengen met hun eigen zingeving. Ze leren creatieve mogelijkheden zien in hedendaagse kunst om met kinderen verdiepend en verbeeldend aan de slag te gaan. Ze leren aandacht geven, gevoelig worden, symboliseren, integreren. Ze leren levenswaarden en diepte ervaringen in beeld brengen en verbinden met religieuze beeldtaal o.a. ook in christelijke kunst. Er is geen kunstzinnige voorkennis of vaardigheid nodig.

Bijkomende info:

Om een afspraak te maken, gelieve contact op te nemen met de lesgever: jeanagten@telenet.be of jeanagten@hotmail.com of telefonisch via 016/ 46 31 55

De vermelde prijs is voor het hele team. De factuur wordt na afloop van de activiteit vanuit DPB-OND naar de school gestuurd.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit initiatief duurt 3u. 

Max. aantal deelnemers: 20à25 (uitzonderingen met lesgever te bespreken)


Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.